Gera knyga – tarsi pokalbis su protingu žmogumi: teikia žinių, moko apibendrinti tikrovę, suprasti gyvenimą. (A. Tolstojus)

Knyga – tai duona mūsų protui ir jausmams.

Knyga – tai duona mūsų protui ir jausmams.

Knygos lavina mūsų kalbą ir praturtina žodyną.

Knygos praturtina fantaziją ir moko galvoti.

Knygos aiškina gyvenimą ir padeda suvokti ryšį tarp gyvenimo reiškinių.

Knygos lavina mūsų kalbą ir praturtina žodyną.

Knygos praturtina fantaziją ir moko galvoti.

Knygos aiškina gyvenimą ir padeda suvokti ryšį tarp gyvenimo reiškinių.

Biblioteka

Biblioteka dirba:
Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
7.30 – 9.30; 12.00 – 17.30
Tel.: 834734248 (kviesti bibliotekininkę)
E-paštas: biblioteta@labunava.kedainiai.lm.lt
Bibliotekoje dirba: bibliotekininkė Vaida Vėlienė

Bibliotekos vizija – mokyklos biblioteka švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine baze, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu mikroklimatu.

Techninė įranga:

 • 3 kompiuteriai,
 • spausdintuvas,
 • skeneris.

 Bibliotekoje  veikia interneto ryšys, sukauptas nemažas elektroninių laikmenų fondas.

Bibliotekos struktūra:

 • Biblioteka
 • Vadovėlių fondas

Bibliotekos knygų fondą šiuo metu  sudaro  5 tūkstančiai egz. grožinės ir informacinės literatūros. Yra abėcėlinis katalogas.

Skaitytojai: Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai yra šios mokyklos bei Nociūnų skyriaus bendruomenės nariai.

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami mokinių dailės darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, įvairios akcijos, popietės. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame atskleista visa bibliotekos veikla. Bibliotekos paslaugas lemia klientų poreikiai bei mokyklos veiklos kryptys.

 • Informacininės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingos temos numerį rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.
 • Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcelę.
 • Kaupiama pedagoginė metodinė literatūra, pedagoginė periodika, metodiniai leidiniai.

Bibliotekoje galite:

 • susipažinti su ,,Naudojimosi biblioteka taisyklėmis“;
 • susipažinti su naujai gautais leidiniais;
 • raštu, žodžiu ar elektroniniu paštu pateikti užklausas.
 • ruošti pamokas ir skaityti;
 • naudotis tais dokumentais, kurie abonemente neišduodami į namus. Tai: enciklopedijos, žinynai, žodynai, kiti informaciniai leidiniai, naujausia literatūra;
 • naudotis elektroninių dokumentų fondu (vaizdo kasetėmis, kompaktinėmis plokštelėmis, garso kasetėmis), ieškoti informacijos internete;
 • rasti rekomenduojamų moksleiviams knygų sąrašus;
 • skaityti užprenumeruotus laikraščius ir žurnalus.
 • gauti pagalbą ieškant  informacijos įvairiuose šaltiniuose;
 • gauti informaciją pedagogams dalyko žinioms gilinti bei naujiems ugdymo metodams taikyti;
 • sulaukti pagalbos  ruošiant projektinius darbus;
 • kreiptis į bibliotekininkę pagalbos, patarimo;

Vadovėlių fondas

 • Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių fondo vadovėliais moksleiviai aprūpinami nemokamai. Moksleiviams pereinant iš vienos mokyklos į kitą, vadovėliai ir jų komplektų dalys perskirstomos vadovaujantis Moksleivio krepšelio metodika.
 • Vadovėlių fonda sudaro  3,7 tūkstančiai egzempliorių.
 • Vadovėlių fonde komplektuojami, išduodami ir saugomi ugdymo procesui reikalingi vadovėliai ir jų komplektai.
 • Vadovėliai dalijami rugsėjo mėnesio pradžioje dalykų mokytojams. Pasibaigus mokslo metams visus vadovėlius privalu grąžinti.

 

Nupirkta vadovėlių ir mokymo priemonių per kalendorinius 2021 metus

Nupirkta vadovėlių ir mokymo priemonių per kalendorinius 2020 metus

Nupirkta vadovėlių per kalendorinius 2019 metus

Nupirkta mokymo priemonių per kalendorinius 2019 metus