“Darbas yra gyvenimo druska: ne tik saugo nuo sugedimo, bet ir suteikia skonį.”
R.Tagorė

Profesinis orientavimas vykdomas teikiant paslaugas:

 • ugdymo karjerai,
  ·         
  profesinio informavimo,
  ·         profesinio konsultavimo.

Tikslas:
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mokyklos bibliotekoje galite susipažinti su:

 • Informacija apie mokymo įstaigas (universitetus, kolegijas, profesines mokyklas);
 • Internetinėmis nuorodomis profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Leidiniais „Profesijos vadovas”, „Profesijų pasaulis“ ir kt.;
 • Testais apie tinkamiausias profesijas;
 • Informacija apie įsidarbinimo galimybes;
 • Filmais apie įvairias profesijas;
 • Kita aktualia informacija.

Mokiniams:

 • teikiamos individualios konsultacijos, kuriose padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • informuojama, kur galima mokytis nebaigus pagrindinės ugdymo programos, t.y. po aštuntos, devintos, dešimtos klasės.
 • supažindinama su profesinio informavimo leidiniais.
 • mokoma naudotis puslapiais internete.

Tėvams

 • teikiama informacija per tėvų susirinkimus;
 • individualios konsultacijos kartu su vaikais.

Klasių auklėtojams:

 • kaupiama medžiaga klasių valandėlėms;
 • padedama klasių auklėtojams vesti klasių valandėles;
 • padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • padedama organizuoti išvykas į Kėdainių darbo biržą, profesines mokyklas ir kitas mokymo įstaigas.

Karjeros ugdymo komanda:

Vilma Matonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Žydrė Špečkauskienė – mokytoja
Vaida Vėlienė – bibliotekininkė
Rimvydas Kazakevičius – soc. pedagogas

 

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “ http://www.mukis.lt/lt/apie-projekta.html

NAUDINGA INFORMACIJA:

Virtualios profesinio informavimo priemonės, nuorodos, leidiniai
http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Metodinė medžiaga. Dokumentai. Mokytojo ir mokinio knygos.
„Tavo karjeros mokykla“ www.karjerosmokykla.europass.lt

Šios virtualios mokyklos durys atvertos visiems, kas rūpinasi savo karjera: jauniems ir vyresniems, besimokantiems, dirbantiems ir ieškantiems darbo. Svetainėje lankytojai ras visus Euroguidance ir Europass projektų leidinius bei nuorodas į kitus naudingus puslapius.
Visa informacija svetainėje suskirstyta į tris kategorijas: Mokslas, Darbas, Karjera. Visiems „Karjeros mokyklos“ lankytojams suteikiama galimybė laikantis tam tikrų sąlygų atsisiųsti ir atsispausdinti svetainėje pateiktus leidinius bei įsirašyti filmus.

Euroguidance centras  www.euroguidance.lt
Tai profesinio orientavimo informacijos centras, finansuojamas Europos komisijos, vienas iš 65 centrų, veikiančių 31 Europos šalyje.

Veiklos sritys: informacinės medžiagos apie mokymosi bei studijų galimybes Europoje rengimas ir leidyba, metodinės informacijos profesinio orientavimo darbuotojams rengimas bei leidyba, mokymo seminarų profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams organizavimas, informacijos apie įvairias elektronines profesinio orientavimo priemones leidimas ir administravimas. Nuo 2001 m . centras leidžia „Profesijos vadovą“. Jame kasmet talpinama naujausia informacija apie mokymo įstaigas, kuriose galima įgyti norimą profesiją. Taip pat galima rasti informacijos apie studijas užsienyje bei karjeros planavimą.

Aikos   www.aikos.smm.lt 
Aikos svetainė suteikia galimybę naudotis aktualia informacija, sukaupta švietimo, statistikos ir darbo informacinėse sistemose. Vartotojų grupės – stojantieji į profesines, aukštąsias mokyklas, ieškantys informacijos apie bendrojo lavinimo mokyklas, siekiantieji tobulinti savo kvalifikaciją, darbdaviai, ieškantys juos dominančių kvalifikacijų specialistų rengimo programų ar besidomintys bedarbių skaičiumi pagal įvairius parametrus.

Tai Švietimo ir mokslo ministerijos sukurta sistema, kurios tikslai yra: 
-teikti kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes profesinio informavimo taškams ir profesinio orientavimo centrams;
-užtikrinti Lietuvos žmonėms prieinamumą prie kokybiškos informacijos apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes;
-teikti kokybiškas profesinio informavimo paslaugas visiems gyventojams, atsižvelgiant į individualius ir visuomenės poreikius;
-gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą bei nuolatinį žinių siekimą; ugdyti žmonių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą, siekiant išvengti nedarbo, teikti informaciją Europos šalių gyventojams apie mokymosi ir darbo galimybes Lietuvoje.

Gidas į profesijų pasaulį  www.profesijupasaulis.lt 
Portale galima rasti apie 700 nuotraukomis iliustruotų profesijų aprašymų. Siūloma, kaip pasirinkti labiausiai tinkamą profesiją pagal polinkius ar gebėjimus. Gidas skirtas besirenkantiems profesiją arba siekiantiems įsidarbinti žmonėms.

www.kurstudijuoti.lt
Atnaujintoje svetainėje kiekvienas abiturientas ras informacijos apie visas aukštąsias valstybines ir nevalstybines mokyklas.
Čia skelbiamos priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, kita svarbi ir naudinga informacija abiturientams.
Svetainėje moksleivis gali atlikti įvairių dalykų testus, kuriuos paruošė mokytojai.

www.studijos.lt
Svetainėje informacija suskirstyta į 3 grupes: būsimiems studentams, kursai dirbantiems ir pramoga po studijų.
Būsimiems studentams pateikiama informacija kur stoti, balų skaičiuoklė, aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys, priėmimo į aukštąsias mokyklas statistika.
http://www.programa2015.lt/index.php/lt/p/kelias-i-studijas –  apie studijas,
http://www.studijos.lt/mokymo_programos
www.nec.lt arba www.egzaminai.lt  http://www.studijos.lt/moksleiviams/straipsniai
Svetainėje pateikiamos egzaminų programos, organizavimo ir vykdymo tvarka, egzaminų bei įskaitų tvarkaraštis.
www.lamabpo.lt skaičiuoklė – http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle
Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas; prašymai internetu;
Studijų programos; egzaminų tvarkaraščiai; svarbiausios priėmimo datos ir t.t.
Tai išsamus leidinys apie profesijas ir galimus jų įgijimo būdus Lietuvoje.
Čia pateikiama naujausia informacija, parengta pagal 2009 m . priėmimo į profesinio mokymo ir aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigas duomenis.
Taip pat galima rasti naujausią ir patikimą informaciją apie stojimą į šalies universitetus, studijas užsienyje, apie tai, kas gali patarti renkantis profesiją.
Šiais metais išleisti leidinio formatai: kompaktinė plokštelė ir internetinė versija.
http://visitlithuania.lt/index.php/moksleiviu-keliones.html Edukacinės kelionės mokiniams ir mokytojams internetinėje svetainėje.

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
http://charakteris.info/asmenybes-testas

 Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS:

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
http://www.aikos.smm.lt/9-12-kl-profesijos.htm
http://www.studijos.lt/pasirink-profesija
http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

 MOKYMO ĮSTAIGOS:

http://www.aikos.smm.lt/stoj_prof_mkl_paiesk_krit.htm
http://www.lamabpo.lt/turinys/aukstosios-mokyklos/universitetai

GYVENIMO APRAŠYMO KŪRIMAS:

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/home

FILMAI APIE PROFESIJAS:

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html
http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

TEISĖS AKTAI:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430003&p_query=&p_tr2=2

METODINĖ MEDŽIAGA:

http://uks.lmnsc.lt/

LEIDINIAI:

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

Savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje:

http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba