Skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio18 d. nutarimu Nr.480 (2013-11-27 nutarimo Nr. 1109 redakcija) ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ 18 punktu.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2023 m.

.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2022 m.

.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2022 m.

.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2021 m.

.

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2020 m.

Eil.N
r.
Pareigybės
pavadinimas
I ketv.
etatų
skaičius
I
ketv.vidutini
s mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
II ketv.
etatų
skaičius
II
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
III ketv.
etatų
skaičius
III
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
IV ketv.
etatų
skaičius
IV
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
1 Vadovai ir
pavaduotojai
3,75 1530,00 3,75 1601,00 3,75 1602,00 3,75 1696,00
2 Pedagoginiai
specialistai
20,35 1033,00 20,35 1035,00 20,48 1123,00 20,65 1344,00
3 Mokytojai 2,06 1279,00 2,06 1279,00 2,31 1272,00 2,87 1429,00
4 Vyr.mokytojai 9,87 1376,00 9,87 1376,00 9,61 1420,00 9,56 1535,00
5 Mokytojai –
metodininkai
6,68 1429,00 6,65 1434,00 6,65 1464,00 6,65 1589,00
6 Specialistai 4,75 1012,00 4,75 973,00 4,75 973,00 4,75 1051,00
7 Tarnautojai 2,5 898,00 2,5 945,00 2,5 945,00 2,5 990,00
8 Aptarnaujantis
personalas
34,95 702,00 34,95 719,00 34,2 724,00 33,95 735,00

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2019 m.

Eil.N
r.
Pareigybės
pavadinimas
I ketv.
etatų
skaičius
I
ketv.vidutini
s mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
II ketv.
etatų
skaičius
II
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
III ketv.
etatų
skaičius
III
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
IV ketv.
etatų
skaičius
IV
ketv.viduti
nis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
1 Vadovai ir
pavaduotojai
3,75 1244,00 3,75 1244,00 3,75 1285,00 3,75 1437,00
2 Pedagoginiai
specialistai
19,85 988,00 19,85 991,00 19,68 998,00 19,6 1022,00
3 Mokytojai 1,63 1233,00 1,65 1233,00 1,58 1234,00 2,06 1306,00
4 Vyr.mokytojai 9,64 1327,00 9,64 1327,00 9,92 1326,00 9,87 1377,00
5 Mokytojai –
metodininkai
5,75 1412,00 5,75 1412,00 6,03 1410,00 6,6 1444,00
6 Specialistai 4,25 798,00 4,25 798,00 4,17 831,00 4,75 912,00
7 Tarnautojai 3 791,00 3 791,00 3,17 801,00 2,5 837,00
8 Aptarnaujantis
personalas
35,2 591,00 35,2 591,00 35,12 592,00 34,95 616,00

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos darbo užmokestis už 2018 m.

Pareigybės
pavadinimas
I ketv. etatų
skaičius
I ketv. vidutinis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
II ketv.
etatų
skaičius
II ketv.
vidutinis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
III ketv.
etatų
skaičius
III ketv.
vidutinis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
IV ketv.
etatų
skaičius
IV ketv.
vidutinis
mėnesio
paskirtasis
darbo
užmokestis
1. Vadovai ir
pavaduotojai
4,0 920,00 4,0 920,00 4,00 929,00 3,8 955,00
2. Pedagoginiai
specialistai
20,00 664,00 20,00 664,00 19,95 668,00 19,85 677,00
3. Mokytojai 1,75 901,00 1,75 901,00 1,63 916,00 1,4 953,00
4. Vyr.mokytojai 8,96 996,00 8,96 996,00 9,16 1003,00 9,55 1022,00
5. Mokytojai
metodininkai
6,16 1058,00 6,16 1058,00 6,02 1006,00 5,75 1086,00
6. Specialistai 4,00 606,00 4,00 606,00 4,00 605,00 4,25 608,00
7. Tarnautojai 2,75 573,00 2,75 573,00 2,75 587,00 3,00 608,00
8. Aptarnaujantis
personalas
34,95 426,00 34,95 426,00 35,25 426,00 34,2 431,00

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

       2017 m.
I ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius I ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis II ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

II ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis III ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

III ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis IV ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

IV ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis
Vadovai 4,5 831 4,5 818 4,5 843 4,5 893
Pedagoginiai specialistai 19 6144 19 644 19,4 651 19,4 673
Mokytojai 2,68 428 2,68 428 2,66 424 2,66 446
Vyr. mokytojai 21,23 485 21,23 485 18,55 491 18,55 504
Mokytojai metodininkai 13,70 515 13,70 515 12,34 521 12,33 531
Specialistai 2,25 484 2,25 484 2 473 2 491
Tarnautojai 2,75 501 2,75 501 2,75 501 2,75 527
Aptarnaujantis personalas 32,95 402 32,95 402 32,45 410 32,45 421
 

Pareigybės pavadinimas

 

       2016 m.
I ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius I ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis II ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

II ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis III ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

III ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis IV ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

IV ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis
Vadovai 4,5 822 4,5 822 4,5 806 4 873
Pedagoginiai specialistai 18,5 613 18,5 613 18,5 630 18,5 648
Mokytojai 2,83 415 2,83 415 2,40 420 2,65 427
Vyr. mokytojai 20,74 469 20,74 469 21,47 480 22,82 489
Mokytojai metodininkai 13,57 500 13,57 500 13,63 507 14,16 516
Specialistai 2,25 439 2,25 439 2,25 466 2,25 508
Tarnautojai 2,75 397 2,75 397 2,75 426 2,75 426
Aptarnaujantis personalas 32,45 367 32,45 367 32,45 399 32,45 403
 

Pareigybės pavadinimas

 

       2015 m.
I ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius I ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis II ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

II ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis III ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

III ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis IV ketv. etatų (pedagoginių normų) skaičius

 

IV ketv. vidutinis mėnesio  paskirtasis darbo užmokestis
Vadovai 4,5 780 4,5 780 4,5 786 4 867
Pedagoginiai specialistai 18,59 586 18,59 586 18,5 593 18,5 595
Mokytojai 2,48 408 2,51 408 2,67 410 2,83 409
Vyr. mokytojai 20,99 461 21,05 461 20,89 462 20,71 465
Mokytojai metodininkai 13,71 492 13,73 492 13,68 492 13,64 493
Specialistai 1,75 443 1,75 443 1,75 448 2,25 435
Tarnautojai 2,75 369 2,75 369 2,75 381 2,72 382
Aptarnaujantis personalas 30,40 315 30,40 315 30,95 341 32,45 341