Rugsėjo mėnesį startavo sveikatos projektas

„BUVIMAS KARTU GYDO 4“

 

Tikslas vykdant projektą – sudaryti sąlygas bendruomenės nariams kurti darnius tarpusavio santykius, stiprinti savo psichinę sveikatą.

Uždaviniai vykdant projektą:

 

  • Sudaryti sąlygas įstaigos bendruomenės nariams dalyvauti psichologo Vaido Arvasevičiaus paskaitų cikle.
  • Įkurti ugdymosi („Lauko klasę“), žaidimų zonas („Lauko domino“, „Lauko stalo šaškės“) įstaigos kieme.
  • Sudaryti sąlygas tėvams-vaikams leisti laisvalaikį kuriant sveikatinimo zoną (Basų kojų taką) įstaigos kieme.
  • Sudaryti sąlygas tėvams-vaikams fizinio aktyvumo skatinimui ir tarpusavio ryšio stiprinimui dalyvaujant Zumbos treniruotėje ir „Linksmojoje penkiakovėje“.

 

Numatoma veikla

 

Ruošimasis projektinei veiklai:

1. Projekto „Buvimas kartu gydo 4“ pristatymo renginys Pelėdnagių ,,Dobiliuko“ bendruomenei

Rugpjūčio 29 d. A. Kaciucevičienė,

L Urbštonavičė

Muzikos salė,

įstaigos erdvė

Zumba treniruotės  bendruomenės nariams. Spalio mėn. L Urbštonavičė

J. Sakalauskienė

Salės ar

lauko erdvės

Basų kojų tako įrengimas. Rugsėjis – spalis A. Kaciucevičienė,

L Urbštonavičė

Lauko erdvės
Lauko žaidimų (lauko stalo šaškių, lauko domino) ir lauko klasės įrengimas. Rugsėjis – spalis A. Kaciucevičienė,

L Urbštonavičė

Lauko erdvės
Fizinio aktyvumo savaitė „Linksmoji penkiakovė“. Rugsėjo 26-30 d.  l. Urštonavičė Sporto salė, lauko erdvės
Psichologo Vaido Arvasevičiaus paskaitų ciklas tėvams, bendruomenės nariams. Spalio 19 d.

Lapkričio 9 d.

A. Kaciucevičienė Muzikos salė

 

Projekto užbaigimo renginys.

Įgyvendintų veiklų pristatymas bendruomenei: projekto metu sukurtų pateikčių peržiūra, projekto rezultatų aptarimas, numatomos gairės ateičiai.

Gruodžio 12 d. L Urbštonavičė Muzikos salė

 

 

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė                      

Projekto vertė – 1250,00 Eurų