Direktorė: Rita Karnilavičienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Vilma Matonienė +370 656 55957, el p.: vilmatoniene73@gmail.com

Pelėdnagių “Dobiliuko” skyriaus vedėja: Aušra Kaciucevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams: Donatas Galinis