Muziejus įkurtas 2002m. Muziejui vadovauja istorijos vyr. mokytoja A. Grikevičienė.

2004m. rudenį muziejus persikėlė į pagrindinį pastatą.

Muziejaus stenduose eksponuojama:

 • Mokyklos raida (kaip kūrėsi mokykla)
 • Mokyklos vadovai
 • Mokykloje dirbę mokytojai
 • Popamokinė mokinių veikla (praeitis ir dabartis)
 • Tradiciniai mokyklos renginiai
 • Žymūs kraštiečiai

Muziejuje sukaupta medžiaga:

 • Labūnavos tremtiniai
 • Labūnavos kapinių aprašas
 • Mokyklos mokinių sąrašai (1949-2006m)
 • Mokytojos O. Klavaitienės poezija
 • Baigianti sudaryti mokykloje dirbusių mokytojų sąrašai (1949-2006m.)
 • Renkamos mokinių laidų nuotraukos

Muziejuje eksponuojama:

 • Senoviniai vadovėliai, pažymių knygelės, grožinė literatūra
 • Pirmieji mokyklos žurnalai
 • Pašto ženklai
 • Pinigai
 • Linksmoji atributika (šimtadienio kalendoriai, testamentai ir kt.
 

 

MŪSŲ MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ IR MOKINIŲ SĄRAŠAI

 Nuo 1950m iki šių dienų

 

Mokslo

metai

Lai

da

Mok sk. Merg.

sk.

Bern

sk.

 

Auklėtojas

Kla

  1949-1950m.m. įkuriama septynmetė mokykla. Laikinai mokykla įsikūrė Pakapiuose, Kauno r.,Stasio Petraičio ir Onos Pakštienės privačiuose namuose, nes buvo ruošiamos patalpos Labūnavos špitolėje.

1950 m. sausio mėn. mokykla perkeliama į Labūnavą.

 

Mokyklos direktorius Vladas Dambauskas

 

1949-1950 1 6
1950 –1951 2 26 13 13 R. Lemtienė 6
 

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

 

1951 – 1952 3 24 14 10 6
1952 – 1953 27 14 13 E. Baltušnikienė 6
Mokinių sąrašas tas pats, tik prisidėjo keletą  mokinių.
1953 – 1954 4 30 16 14 E. Baltušnikienė                 7
1954 – 1955 5 18 11 7  ? 7
1955 – 1956 6 15 9 6 V.Martusevičius 7
 

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 

1956 – 1957 7 18 10 8 ? 7
1957 – 1958 8 15 10 5 E. Skarupskienė 7
1958 – 1959 9 20 10 10 ? 7
1959 – 1960 10 17 10 7 ? 7
1960 – 1961     – 19 11 8 J. Kretavičienė 7
Labūnavos 8-metė 1961m.

(dalis mokinių išeina, dalis lieka toliau mokytis)

1961 – 1962 11 11 8 3 J. Kretavičienė              8
1962 – 1963 12 19 12 7 P. Labutis 8
1963 – 1964 13 17 5 12 ? 8
1964 – 1965 14 17 7 10 ? 8
1965 – 1966 15 13 5 8 ? 8
1966 – 1967 16 23 11 12 ? 8
1967 – 1968 17 31 14 17 R. Babenskienė 8
1968 – 1969 18 29 25 4 K.Stanionienė 8
1969 – 1970 19 22 8 14 J. Kretavičienė 8
1970 – 1971 20 13 7 6 ? 8
 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

 

1971 – 1972 21 20 11 9 R. Babenskienė 8
1972 – 1973 22 19 11 8 J. Kretavičienė 8
1973 – 1974 23 26 14 12 G. Burnytė 8
 

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

 

1974 – 1975 24 29 15 14 A. Petraitytė 8
1975 – 1976 25 31 15 16 P. Labutis 8
1976 – 1977 26 32 9 23 R. Babenskienė 8
1977 – 1978 27 28 7 21 V.Sinickienė 8
1978 – 1979 28 29 17 12 G. Burnytė 8
1979 – 1980 29 35 16 19 A.Petraitytė-Jarienė,  H.Lukoševičienė 8
1980 – 1981 30 27 12 15 P. Labutis,

V. Sinickienė

8
1981 – 1982 31 24 11 13 R. Babenskienė 8
 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

 

1982 – 1983 32 22 10 12 V. Ulickienė 8
1983 – 1984 33 20 8 12 V.Pauliukaitienė 8
1984 – 1985 34 21 10 11 K. Čepulis 8
 

Mokyklos direktorius Valdemaras Skugaras

 

1985 -1986 35 25 13 12 S. Čepulienė 8
 

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Nepilna vidurinė mokykla (1986m.)

 

1986 – 1987 36 19 13 6 R. Babenskienė 9
1987 – 1988 37 14 6 8 V. Sinickienė 9
 

 Devynmetė mokykla (1988m.) 

 

1988 – 1989 38 19 10 9 V.Pauliukaitienė 9
 

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

 

1989 – 1990 39 21 11 10 R. Karnilavičienė

R. Zakšauskaitė

9
1990 – 1991 40 18 6 12 S. Čepulienė 9a
1990 – 1991 40 14 5 9 A. Adomaitis 9b
1991 – 1992 41 10 6 4 R. Babenskienė 9
1992 – 1993 42

 

11 4 7 V. Sinickienė 9
 

Labūnavos pagrindinė mokykla 1993 m.

 

1993 – 1994 43 20 7 13 A. Jurgutytė (Grikevičienė) 9
1994 – 1995 44 13 9 4 J. Černauskienė 9
1995 – 1996 45 15 10 5 V.Pauliukaitienė 9
1996 – 1997 46 15 4 11 N. Steiblienė 9
1997 – 1998 10 5 5 A. Grikevičienė 9
1998 – 1999 Mokiniai lieka mokytis 10 kl.
1999 – 2000 48 6 3 3 T. Balsienė 10
2000 – 2001 49 14 5 9 V. Matonienė 10
2001 – 2002 50 11 4 7 V.Pauliukaitienė 10
2002 – 2003 51 9 2 7 G. Ivaškevičiūtė 10
2003 – 2004 52 21 12 9 A. Grikevičienė 10
2004 – 2005 53 10 4 6 V. Vėlienė 10
2005 – 2006 54 12 4 8 N. Steblienė 10
2006 – 2007 55 9 4 5 V. Matonienė 10
2007 – 2008 56 16 6 10 J. Černauskienė 10
2008 – 2009 57 9 5 4 G. Ivaškevičiūtė 10
2009 – 2010 58 8 4 4 A. Grikevičienė 10
2010 – 2011 59 9 2 7 V. Vėlienė 10
2011 – 2012 60 5 1 4 V. Pauliukaitienė 10
 

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

 

2012 – 2013 61 10 4 6 V. Pauliukaitienė 10
2013 – 2014 62 6 2 4 V. Matonienė 10
2014 – 2015 63 6 3 3 N. Steiblienė 10
2015 – 2016

 

64 6 2 4 G.Ivaškevičiūtė-Dirdė 10

 MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR BAIGIAMŲJŲ  KLASIŲ MOKINIŲ

 SĄRAŠAI NUO 1950-2016 M.M.

1950 -1951

Mokyklos direktorius Vladas Dambauskas

 1. Dambauskienė Juzefa  –  lietuvių k., gamta
 2. Dambauskas Vladas     – aritmetika, fizinis lav.
 3. Lipinskaitė Joana          – istorija, fizika
 4. Lemtienė Regina           – geografija, rusų k., muzika

1950 -1951

Auklėtoja Regina Lemtienė  6 klasė

 1. Čelkytė Ona
 2. Čelkys Povilas
 3. Damanskas Stasys
 4. Jakštaitė Janina
 5. Jablonskytė Genė
 6. Jablonskys Vytas
 7. Jablonskis Kęstutis
 8. Jablonskytė Gėnė
 9. Labutytė Regina
 10. Lekečinskaitė Jadvyga
 11. Kalipaitė Vanda
 12. Maštaitis Vacys
 13. Maštaitis Edvardas
 14. Pakštytė Aldona
 15. Plančiūnaitė Regina
 16. Plančiūnas Povilas
 17. Rakickas Mečys
 18. Ručinskas Ksaveras
 19. Radaitė Irena
 20. Sakalauskaitė Irena
 21. Šataitė Danutė
 22. Šidlauskas Stasys
 23. Salauskas Mečys
 24. Žukauskaitė Ramutė
 25. Žemaitaitis Gediminas
 26. Pšanaška Jonas

1951 – 1952

Mokyklos   direktorius  Jurgis  Baltušnikas

 1. Baltušnikienė Emilija      –  lietuvių k.
 2. Lemtienė Roma               –  rusų k.
 3. Baltušnikas Jurgis            – aritmetika, algebra
 4. Martusevičius Vaclovas  – geometrija, fizika, geografija, fizinis

                                               auklėjimas.

 1. Vasiliauskaitė Janina        – istorija
 2. ?                                       – biologija

7  ?                                        – zoologija

 1. Valenčienė Vanda            – fizinis auklėjimas, paišyba.
 2. Lemtienė Regina              – prancūzų k.
 3. Vasiliauskaitė Jūratė      – dainavimas

                             1951-1952

Auklėtoja Regina Lemtienė  6 klasė

 1. Balčiūnaitė Janė
 2. Balčiūnaitė Verutė
 3. Butkutė Nijolė
 4. Grigaitis Stasys
 5. Jablonskis Kęstutis
 6. Jegelavičius Stepas
 7. Kalvaitis Vytautas
 8. Kerza Henrikas
 9. Kerza Liudas
 10. Kerza Povilas
 11. Labutis Juozas
 12. Labutis Teodoras
 13. Michalskytė Regina
 14. Miliušaitė Marytė
 15. Plančiūnaitė Marytė
 16. Ovaldaitė Janina
 17. Rogažytė Aldona
 18. Rogažytė Dalia
 19. Rumševičius Pranas
 20. Šilanskaitė Liuda

          21.Tutkaitė Emilija

          22.Vyšniauskaitė Filomena

 1. Želvytė Antanina
 2. Žirlytė Jadvyga

1952 – 1953

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

 1. Baltušnikienė Emilija      – lietuvių k.
 2. Baltušnikas Jurgis           – aritmetika, algebra
 3. Martusevičius Vaclovas  – rusų k., anglų k.
 4. Nevilytė    ?                     – geometrija, zoologija, fizika
 5. Vasiliauskaitė Janina      – istorija, dainavimas
 6. Masiliūnaitė Apolonija   – geografija, fizinis auklėjimas
 7. Damaševičiūtė Michalina  – pradinės klasės

1952-1953

Auklėtoja Emilija Baltušnikienė

6 klasė

 1. Bajarskaitė Irena
 2. Butkutė Jadvyga
 3. Burtilius Algirdas
 4. Draudvilaitė Vanda
 5. Jurevičius Romas
 6. Kalvaitis Vytautas
 7. Karmazinaitė Regina
 8. Kerzaitė Irena
 9. Labutis Izidorius
 10. Labutis Viktoras
 11. Maštaitytė Genė
 12. Miliušaitė Aušra
 13. Nivinskas Juozas
 14. Petraitis Algirdas
 15. Pšenaška Teodoras
 16. Rakickas Povilas
 17. Sipavičiūtė Jadvyga
 18. Sakolovaitė Aleksandra
 19. Sakavičiūtė Genė
 20. Šilanskaitė Liuda
 21. Šidlanskas Kazys
 22. Šidlanskaitė Genė
 23. Žimkevičiūtė Genė
 24. Žirlytė Liuda
 25. Žilinskas Antanas
 26. Pšenaška Mikas

1953 – 1954

Mokyklos   direktorius   Jurgis  Baltušninkas

 1. Masiliūnaitė Apolonija      – rusų k.,geografija, fizika,chemija.
 2. Martusevičius Vaclovas –  algebra, anglų k., geometrija.
 3. Baltušnikienė Emilija      – biologija, braižymas, lietuvių k.
 4. Vasiliauskaitė Janina       – istorija, konstitucija,

                                               muzika ir dainavimas, fizinis lav.

 1. Baltušnikas Jurgis           – aritmetika
 2. Damaševičiūtė Michalina – pradinės klasės

1953 – 1954

 Auklėtoja Emilija Baltušnikienė

7 klasė

 1. Bajarskaitė Irena
 2. Butkutė Jadvyga
 3. Burtilius Algirdas
 4. Draudvilaitė Vanda
 5. Jablonskis Kęstutis
 6. Jagelavičius Stepas
 7. Jurevičius Romas
 8. Kalvaitis Vytautas
 9. Karmazinaitė Regina
 10. Kerzaitė Irena
 11. Kerza Henrikas
 12. Labutis Izidorius
 13. Labutis Viktoras
 14. Maštaitytė Genė
 15. Miliušaitė Aušra
 16. Nivinskas Juozas
 17. Pšenaška Teodoras
 18. Pšenaška Mikas
 19. Rakickas Povilas
 20. Ragožytė Dalia
 21. Sakolovaitė Aleksandra
 22. Sukavičiūtė Genė
 23. Šataitė Stasė
 24. Šidlauskas Antanas
 25. Šilanskaitė Liuda
 26. Žirlytė Liuda
 27. Žimkevičiūtė Genė
 28. Žilinskas Antanas
 29. Ruseckaitė Laima
 30. Vaičiulytė Marija

1954 – 1955

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

 1. Baltušnikienė Emilija      – lietuvių k., biologija
 2. Vasiliauskaitė Janina      –  rusų k.
 3. Martusevičius Vaclovas  – algebra, fizika, geometrija, anglų k.,

                                               braižyba

 1. Kriščiūnaitė Ona             – istorija, chemija
 2. Liutkutė Valerija             – konstitucija, geografija,  muzika

                                               ir dainavimas, fizinis auklėjimas

 1. Baltušnikas Jurgis           – aritmetika
 2. Damaševičiūtė Michalina – pradinės klasės

1954 – 1955

Auklėtoja…………………………………………

7 klasė

        1.Bačėnas Polikarpas

 1. Barkauskas Antanas
 2. Butkus Stasys
 3. Jakštaitė Jadvyga
 4. Labutytė Birutė
 5. Petraitytė Elena
 6. Plančiūnaitė Genė
 7. Plančiūnaitė Ramutė
 8. Plančiūnas Vytautas
 9. Ploškutė Gražina
 10. NivinskaitėVerutė
 11. Tamulytė Danutė
 12. Šatas Povilas
 13. Šatinskas Juozas
 14. Šidlauskaitė Genė
 15. Zaleckytė Irena
 16. Žirlytė Valė
 17. Ragauskas Kazys

1955 – 1956

Mokyklos direktorius Jurgis Baltušnikas

 1. Baltušnikienė Emilija     – lietuvių k., zoologija.
 2. Kazakevičiūtė Jadvyga   – rusų  kalba
 3. Liutkutė Valerija            – zoologija, konstitucija, geografija,

   – Statulevičienė                  fizinis aukl.,muzika ir dainavimas.

 1. Kriščiūnaitė Ona            – istorija, chemija
 2. Martusevičius Vaclovas – fizika, anglų k., algebra
 3. Baltušnikas Jurgis           – aritmetika, geometrija
 4. Damaševičiūtė Michalina – pradinės klasės

1955 – 1956

Auklėtojas Vaclovas Martusevičius

7 klasė

 1. Bajarskas Apolinaras
 2. Butkus Stasys
 3. Jucevičius Algimantas
 4. Kontauskaitė Jadvyga
 5. Labutis Vytautas
 6. Labutytė Regina
 7. Neveraitytė Jadvyga
 8. Plančiūnaitė Danutė
 9. Plančiūnaitė Julija
 10. Poškutė  Aušra
 11. Rakickaitė Adelė
 12. Samaitytė Elena
 13. Šilanskaitė Birutė
 14. Vilkelis Stasys
 15. Žirlytė Felicija

1956 – 1957

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Baltušnikienė Emilija    –  lietuvių k., muzika  ir dainavimas.
 2. Kretavičienė Jekaterina –  rusų k., biologija, braižyba.

3.Vaclovas Martusevičius  – algebra, fizika, anglų k.

 1. Misevičiūtė Adėlė          – biologija, geografija, praktikos darbai,

                                              fizinis auklėjimas.

 1. Kretavičius Henrikas      – istorija
 2. Kriščiūnaitė Ona             – chemija, anglų k.
 3. Baltušnikas Jurgis           – chemija, praktikos darbai
 4. Skarupskas Antanas        – geometrija
 5. Pranevičiūtė Danutė        – pradinės klasės
 6. Domaševičiūtė Michalina  –  pradinės klasės

1956 – 1957

 Auklėtoja………………………………………….

7 klasė

 1. Butkutė Laima
 2. Cibulskis Juozas
 3. Dobrovolskis Vladas
 4.     Gutauskaitė Aldona
 5. Labutis Vytautas
 6. Mickūnaitė Vanda
 7. Michalskis Edvardas
 8. Mikalauskaitė Marija
 9. Montauskas Antanas
 10. Mulerčikas Albinas
 11. Ovaldaitė Regina
 12. Petkevičius Antanas
 13. Pšanaškaitė Jadvyga
 14. Šataitė Elena
 15. Šidlauskaitė Genė
 16. Šidlauskaitė Elena
 17. Žilinskaitė Aleksandra
 18. Žirlys Liudas

1957 – 1958

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus               – lietuvių k.
 2. Skarupskas Antanas             – algebra
 3. Kretavičienė Jekaterina        – rusų k., braižyba
 4. Skarupskienė Elena              – istorija, zoologija.
 5. Misevičiūtė Adėlė                – geografija, anglų k.
 6. Martusevičius Vaclovas       – fizika, fizinis lav.
 7. Viržonis Vytautas                 – dainavimas
 8. Kretavičius Henrikas             – praktikos darbai
 9. Pranevičiūtė Danutė              – pradinės klasės
 10. Balandytė Elvyra – Žižienė  – pradinės klasės

1957 – 1958

Auklėtoja………………………………………..

7 klasė

 1. Angutavičiūtė Zofija
 2. Butkus Vytas
 3. Čelkytė Regina
 4. Jablonskytė Elena
 5. Labutytė Genė
 6. Karmazinaitė Vitalija
 7. Knataitė Janina
 8. Knatas Juozas
 9. Pakštys Algis
 10. Samaitytė Monika
 11. Sokolovaitė Antanina
 12. Tamulis Antanas
 13. Volodka Jonas
 14. Vyšniauskaitė Verutė
 15. Želvytė Regina

1958 – 1959

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus         –  lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina     –  rusų k.
 3. Skarupskas Antanas       –  geometrija
 4. Skarupskienė Elena        –  biologija, istorija
 5. Misevičiūtė Adėlė          –  geografija, anglų k.
 6. Martusevičius Vaclovas  – fizika, fizinis lav., algebra
 7. Viržonis Vytautas             – dainavimas
 8. Kretavičius Henrikas         – praktikos darbai

1958 – 1959

Auklėtoja……………………………………………

7 klasė

 1. Labutytė Genutė
 2. Labutytė Zuzana
 3. Lipinskas Povilas
 4. Nomeikaitė Elena
 5. Petraitis Romas
 6. Petrauskas Antanas
 7. Petrilaitė Janina
 8. Plančiūnas Stasys
 9. Sukavičius Jonas
 10. Vilkelytė Janina
 11. Vitkauskas Juozas
 12. Vitkauskaitė Natalija
 13. Zamaraitė Janina
 14. Zamaras Stasys
 15. Zigmantas Juozas
 16. Želvys Povilas
 17. Žilinskaitė Aldona
 18. Žilinskaitė Regina
 19. Žilinskaitė Valerija
 20. Žirlys Henrikas

1959 – 1960

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k ir literatūra
 2. Kretavičienė Jekaterina        – rusų k., braižyba
 3. Skarupskas Antanas             – geometrija
 4. Skarupskienė Elena              – zoologija, istorija, geografija.
 5. Martusevičius Vaclovas       – fizika, anglų k., fizinis lav., algebra
 6. Zigmantas K.                        – praktiniai darbai
 7. Kertenis Vidmantas              – muzika

1959 – 1960

Auklėtoja……………………………………………..

7 klasė

 1. Aukudavičius Zigmas
 2. Bilkevičius Vidas
 3. Draudvilas Algis
 4. Jakas Romas
 5. Jakštaitė Stasė
 6. Kalvaitis Povilas
 7. Kerzaitė Laima
 8. Labutytė Elena
 9. Makarevičiūtė Regina
 10. Petraitytė Irena
 11. Plančiūnaitė Genė
 12. Rainytė Genė
 13. Stackevičius Stasys
 14. Truskauskaitė Jadvyga
 15. Zigmantas Česlovas
 16. Zigmantaitė Genė
 17. Zigmantaitė Regina

1960 – 1961

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k. ir literatūra
 2. Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.
 3. Skarupskas Antanas            – algebra
 4. Martusevičius Vaclovas     – geometrija, fizika, fizinis lav.
 5. Krikščiūnaitė Ona              – zoologija, anglų k.
 6. Skarupskienė Elena            – istorija, geografija
 7. Pranevičiūtė Danutė            – pradinės klasės
 8. Viržonis Jonas                     – muzika
 9. Bartaševičius Liudas           – praktikos darbai
 10. Bartaševičienė Ona            – pradinės klasės

1960 – 1961

 Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

7 klasė

 1. Bilkevičiūtė Vanda
 2. Brazauskaitė Stasė
 3. Dautartaitė Kristina
 4. Jablonskaitė  Janė
 5. Kazakauskaitė Aldona
 6. Leskauskaitė Irena
 7. Lisauskas Povilas
 8. Petraitis Liudas
 9. Petkevičius Algirdas
 10. Povilauskas Vytautas
 11. Strolytė Laima
 12. Šidlauskaitė Aleksandra
 13. Šilanskas Jonas
 14. Vilkelis Jonas
 15. Žirlytė Ona
 16. Žukauskaitė Janė
 17. Šidlauskas Antanas
 18. Ibenskaitė Elena
 19. Jablonskis Antanas

        Paskutinė 7 – metės mokyklos laida. Dalis mokinių liko mokytis 8 klasėje.

1961 – 1962

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Irena Šmitaitė

 1. Labutis Pranciškus                      – lietuvių k.
 2. Šležienė Janina                            – rusų k.
 3. Kretavičienė Jekaterina               – rusų k.
 4. Kriščiūnaitė Ona                         – anglų k., biologija,chemija.
 5. Skarupskas Antanas                   – geometrija
 6. Šmitaitė Irena                             – algebra, braižyba
 7. Skarupskienė Elena                    – istorija, geografija
 8. Martusevičius Vaclovas             – fizika, fizinis aukl.
 9. Viržonis Jonas                            – muzika
 10. Bartaševičius Liudas                – praktikumai
 11. Rukšėnaitė Dalia                      – biologija

1961 – 1962

 Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

 1. Bilkevičiūtė Vanda
 2. Dautartaitė Kristina
 3. Kazakauskaitė Aldona
 4. Leškauskaitė Irena
 5. Petkevičius Algirdas
 6. Petraitis Liudas
 7. Plančiūnaitė Genutė
 8. Strolytė Laima
 9. Žirlys Henrikas
 10. Žirlytė Onutė
 11. Žukauskaitė Janina

1962 – 1963

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Irena Šmitaitė

 1. Labutis Pranciškus                        – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina                 – rusų k.
 3. Kriščiūnaitė Ona                           – anglų k., anatomija,

                                                             praktikos darbai,

                                                            chemija, biologija.

 1. Skarupskas Antanas                      – geometrija
 2. Šmitaitė Irena                                – algebra, geometrija
 3. Skarupskienė Elena                       – istorija, geografija
 4. Martusevičius Vaclovas                – fizika, fizinis aukl.
 5. Viržonis Jonas                               – muzika
 6. Bartaševičius Liudas                   – praktikos darbai
 7. Rukšėnaitė Dalia                         – braižyba

1962 – 1963

Auklėtojas Pranciškus Labutis

8 klasė

 1. Bartkevičiūtė Roma
 2. Bendzinskaitė Elena
 3. Bilkevičius Bronius
 4. Grigaitis Jonas
 5. Gulbinaitė Vladzė
 6. Jakas Vladas
 7. Juozapavičius Algis
 8. Kasparavičiūtė Janina
 9. Kerzaitė Verutė
 10. Mikalauskaitė Laima
 11. Nomeikaitė Viktorija
 12. Petkevičiūtė Elena
 13. Skorupskas Rimantas
 14. Šidlauskaitė Marija
 15. Urbonavičius Henrikas
 16. Urlikytė Aldona
 17. Veretinskaitė Regina
 18. Vilkelytė Verutė
 19. Vyšniauskas Zigmas

1963 – 1964

 Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Irena Šmitaitė

 1. Labutis Pranciškus             – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina     – rusų k.
 3. Kriščiūnaitė Ona               – anglų k., chemija, darbai darže
 4. Skarupskas Antanas          – algebra
 5. Šmitaitė Irena                    – algebra, geometrija
 6. Skarupskienė Elena           – istorija, geografija
 7. Martusevičius Vaclovas    – fizika, fizinė kult.
 8. Šabonaitė Aldona              – braižyba
 9. Skvernelis Artūras             – muzika
 10. Atkočiūnaitė Aldona – Stanikūnienė  – pradinės klasės

1963 – 1964

Auklėtoja……………………………………….

8 klasė

1. Čelkytė Valerija

 1. Juodis Jonas
 2. Kardauskas Kęstutis
 3. Knatas Stasys
 4. Lisys Mečislovas
 5. Mikalauskas Liudas
 6. Mulerčikas Julius
 7. Petraitis Povilas
 8. Šatinskaitė Regina
 9. Turčinskaitė Irena
 10. Turčinskas Vladas
 11. Vyšniauskaitė Danutė
 12. Vyšniauskaitė Kotryna
 13. Vaidotas Mečislovas
 14. Želvytė Veronika
 15. Makaveckas Povilas
 16. Bogušas Vilius

1964 – 1965

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus                – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina        – rusų k.
 3. Kriščiūnaitė Ona                  – anglų k., biologija, chemija
 4. Skarupskas Antanas             – algebra, geometrija
 5. Skarupskienė Elena              – istorija, geografija
 6. Martusevičius Vaclovas       – fizika, fizinė kult.
 7. Bartaševičius Liudas            – darbai
 8. Šabonaitė Aldona                 – braižyba
 9. Vaičekauskas Stasys             – muzika
 10. Razukevičiūtė Nijolė          – pradinės klasės

1964 – 1965

Auklėtoja…………………………………..

8 klasė

 1. Apolianskas Zigmantas
 2. Draudvilaitė Janina
 3. Kazakauskaitė Janina
 4. Mickaitė Leonarda
 5. Mikalauskas Algis
 6. Michalskis Zenonas
 7. Mulerčikas Vytautas
 8. Plančiūnaitė Ona
 9. Podžiūnas Henrikas
 10. Raščiūtė Vitalija
 11. Samaitytė Laimutė
 12. Sipavičius Henrikas
 13. Stemporeckas Balys
 14. Šidlauskas Jonas
 15. Škeliovas Stasys

16 .Tamulytė Marytė

 1. Žilinskas Vytas

1965 – 1966

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Pavaduotoja Janina Alešiūnaitė – Sakalauskienė

 1. Labutis Pranciškus          – lietuvių k., darbai
 2. Kretavičienė Jekaterina   – rusų k.
 3. Kriščiūnaitė Ona             – anglų k., chemija
 4. Skarupskas Antanas        – algebra, geometrija
 5. Krušinskaitė Irena           – biologija, braižyba
 6. Skarupskienė Elena         – istorija
 7. Alešiūnaitė Janina           – geografija
 8. Martusevičius Vaclovas  – fizika, fizinė kultūra
 9. Vaičekauskas Stasys       – muzika
 10. Jankauskaitė Ona          – pradinės klasės

      Razukevičiūtė Nijolė

1965 – 1966

Auklėtoja………………………………………

8 klasė

 1. Bartkevičius Zigmas
 2. Bolevičius Kazys
 3. Juknevičius Povilas
 4. Mackutė Vida
 5. Montautas Mečislovas
 6. Mileškaitė Liudvina
 7. Petkevičiūtė Kristina
 8. Puodžiutė Stefanija
 9. Pšeneška Česlovas
 10. Staniulis Juozas
 11. Šidlauskas Povilas
 12. Urbonavičiūtė Alina
 13. Sokolovas Vladimiras

1966 – 1967

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k.
 1. Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.
 2. Babenskienė Romualda      – anglų k., chemija
 3. Skarupskas Antanas            – algebra, geometrija.
 4. Skarupskienė Elena             – istorija
 5. Krušinskaitė Irena               – geografija
 6. Martusevičius Vaclovas     – fizika, fizinė kultūra
 7. Vaičekauskas Stasys           – muzika
 8. Babenskas Reimontas       – darbai
 9. Vasiliauskaitė Irena

      Jankauskaitė Ona          – pradinės klasės

       Kalvaitienė

1966 – 1967

Auklėtoja…………………………………..

8 klasė

 1. Abromavičiūtė Prančiška
 2. Bilkevičius Vladas
 3. Dančenkaitė Julija
 4. Danilevičius Kazys
 5. Juknevičiūtė Janina
 6. Mickūnaitė Aldona
 7. Mikalauskas Mykolas
 8. MikalauskaitėNijolė
 9. Monginaitė Rožė-Veronika
 10. Naruševičiūtė Eugenija
 11. Naruševičius Zenonas
 12. Plančiūnas Alvydas
 13. Plančiūnaitė Elena
 14. Ragožis Juozas
 15. Raščius Juozas
 16. Stackevičius Česlovas
 17. Stankevičius Leonas
 18. Šatinskaitė Jadvyga
 19. Šimatonis Česlovas
 20. Turčinskaitė Vanda
 21. Vitkauskaitė Ramutė
 22. Zigmantaitė Danguolė
 23. Žilinskas Teodoras

1967 – 1968

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus                      – lietuvių k. irliteratūra,

                                                           visuomenės mokslai

 1. Kretavičienė Jekaterina               – rusų k, braižyba
 2. Babenskienė Romualda               – anglų k., anatomija, darbai
 3. Skarupskas Antanas                     – algebra, geometrija
 4. Martusevičius Vaclovas               – fizika, algebra, fizinis lav.
 5. Skarupskienė Elena                      – istorija
 6. Šriubšaitė Danutė                         – geografija, chemija
 7. Nutautienė Juzefa                         – muzika
 8. Babenskas Reimontas                   – praktikos darbai
 9. Kalvaitienė Ona                            – pradinės klasės

1967 – 1968

Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

 1. Abromavičiūtė Viktorija
 2. Berkevičius Viktoras
 3. Butkutė Ona
 4. Butkevičius Algis
 5. Danilevičius Stepas
 6. Dilytė Irena
 7. Dušauskaitė Teresė
 8. Dušauskaitė Ona
 9. Juozapavičiūtė Aldona
 10. Jakas Liudas
 11. Gustaitė Nijolė
 12. Ganusauskaitė Janina
 13. Kretavičiūtė Valentina
 14. Kaupytė Aleksandra
 15. Kaupaitė Janina
 16. Kazakauskas Algis
 17. Milieška Valius
 18. Makaveckaitė Vida
 19. Mikalauskaitė Roma
 20. Pšenaškaitė Ona
 21. Paulauskaitė Aldona
 22. Rainys Romas
 23. Rainytė Nijolė
 24. Samaitis Jonas
 25. Staniulytė Stanislava
 26. Šeškaitė Janina
 27. Šidlauskas Vytautas
 28. Šimatonis Henrikas
 29. Turčinskas Raimondas
 30. Varnas Algis

31 .Žirlys Vladas

1967 – 1968

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

 1. Labutis Pranciškus – lietuvių k. irliteratūra,visuomenės mokslai
 2. Kretavičienė Jekaterina   – rusų k, braižyba
 3. Babenskienė Romualda   – anglų k., anatomija, darbai
 4. Skarupskas Antanas        – algebra, geometrija
 5. Martusevičius Vaclovas  – fizika, algebra, fizinis lav.
 6. Skarupskienė Elena         – istorija
 7. Šriubšaitė Danutė            – geografija, chemija
 8. Nutautienė Juzefa            – muzika
 9. Babenskas Reimontas     – praktikos darbai
 10. Kalvaitienė Ona              – pradinės klasės

1968 – 1969

Auklėtoja Kristina Stanionienė

8 klasė

 1. Apolianskaitė Plecida
 2. Apolianskaitė Terėsė
 3. Bartkevičius Viktoras
 4. Danilevičiūtė Danutė
 5. Danilevičiūtė Regina
 6. Jakaitė Irena
 7. Juknevičiūtė Regina
 8. Kardauskas Antanas
 9. Kaupaitė Birutė
 10. Labutytė Ramutė
 11. Lapienytė Laimutė
 12. Lisys Romas
 13. Mackutė Elytė
 14. Martusevičiūtė Janina
 15. Mickaitė Vitalija
 16. Mikalauskaitė Janina
 17. Mockutė Zofija
 18. Naruševičiūtė Onutė
 19. Petraitytė Regina
 20. Plančiūnaitė Regina
 21. Plančiūnaitė Danutė
 22. Plančiūnas Henrikas
 23. Reutaitė Bronė
 24. Rakevičiūtė Genė
 25. Šidlauskaitė Stasė
 26. Šimatonytė Danutė
 27. Stankevičiūtė Jadvyga
 28. Venckutė Ona
 29. Zalagėnaitė Janina

1969 – 1970 

Mokyklos direktorius Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus           – lietuvių k. ir literatūra
 2. Kretavičienė Ekaterina     – rusų k. ir literatūra, braižyba
 3. Šulcienė Aldona               – anglų k.
 4. Skarupskas Antanas          – algebra
 5. Petraitytė Alma                 – biologija
 6. Skarupskienė Elena           – istorija
 7. Šriubšaitė Danutė              – geografija
 8. Martusevičius Vaclovas    – fizika, geometrija, fizinė kultūra
 9. Stanionienė Kristina          – chemija
 10. Vaičekauskas Stasys        – muzika
 11. Babenskienė Romualda   – biologija, anglų k., darbai
 12. Kalvaitienė Ona               – pradinės klasės

1969 – 1970

Auklėtoja  Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

 1. Abromavičius Kostas
 2. Čiukaitė Zita
 3. Jankauskaitė Laima
 4. Jegelavičius Ričardas
 5. Jankauskas Algis
 6. Labutytė Violeta
 7. Monginas Algis
 8. Plančiūnas Lionginas
 9. Petravičius Jonas
 10. Petraitytė Regina
 11. Naraševičiūtė Ona
 12. Rainytė Virginija
 13. Rakevičiūtė Viktorija
 14. Staniukaitytė Rožė
 15. Stankevičiūtė Elena
 16. Stonkus Rolandas
 17. Šilanskaitė Birutė
 18. Šmuilys Zenonas
 19. Tamulis Juozas
 20. Veretinskas Gražvydas
 21. Vilkelytė Viktorija
 22. Zigmantas Romas

1970 – 1971

Mokyklos direktorius   Antanas Skarupskas

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus          – lietuvių k. ir literatūra, geografija
 2. Stanionienė Kristina        – lietuvių k. ir literatūra
 3. Kretavičienė Jekaterina   – rusų k. ir literatūra, braižyba
 4. Babenskienė Romualda   – anglų k., biologija, anatomija
 5. Šulcienė Aldona               – anglų k.
 6. Martusevičius Vaclovas   – algebra, geometrija, fizika
 7. Skarupskienė Elena          – istorija
 8. Stakėnienė Regina            – chemija
 9. Šatinskaitė Jadvyga          – fizinė kultūra
 10. Vaičekauskas Stasys       – muzika
 11. Riauba Vaclovas             – praktikos darbai
 12. Kalvaitienė Ona              – pradinės klasės

1970 – 1971

Auklėtoja……………………………………..

8 klasė

 1. Bolinas Algirdas
 2. Cibulskaitė Irena
 3. Koreivaitė Violeta
 4. Kripaitė Janina
 5. Plančiūnaitė Irena
 6. Plančiūnaitė Kristina
 7. Plančiūnaitė Nijolė
 8. Plančiūnas Povilas
 9. Platakis Romas
 10. Rainys Jonas
 11. Veretinskas Rimvydas
 12. Vasiliūtė Alvyra
 13. Žirlys Vytautas

1971 – 1972

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.
 3. Babenskienė Romualda       – anglų k., anatomija.
 4. Burnytė Genutė                   – algebra, geometrija
 5. Skarupskienė Elena             – istorija
 6. Stakėnienė Regina               – geografija, chemija
 7. Martusevičius Vaclovas       – fizika, fizinis lav.
 8. Skarupskas Antanas             – braižyba
 9. Vaičekauskas Stasys            – muzika
 10. Abrosimovas A.                 – darbai

11.1. Paplauskienė Janina        – pradinės klasės

 1. Kalvaitienė Ona

1971 – 1972

 Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

 1. Barkauskas Bronius
 2. Jaškūnas Jonas
 3. Jakštas Eugenijus
 4. Juodytė Valerija
 5. Jodinskas Rimas
 6. Kapočaitė Genė
 7. Krikčiūnaitė Violeta
 8. Koreiva Rimas
 9. Kulikauskas Kęstutis
 10. Lapienytė Zita
 11. Leščinskaitė Rita
 12. Martusevičiūtė Virginija
 13. Povilauskaitė Danutė
 14. Plančiūnaitė Janė
 15. Petraitytė Janina
 16. Rakevičius Vaclovas
 17. Stankevičiūtė Janė
 18. Stanionytė Aldona
 19. Varnas Gerardas
 20. Zabotka Jonas

1972 – 1973

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina           – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.
 3. Babenskienė Romualda      – anglų k., fizika, anatomija
 4. Burnytė Genutė                  – algebra, geometrija
 5. Martusevičius Vaclovas     – algebra, fizinis lav.
 6. Skarupskienė Elena             – istorija
 7. Labutis Pranciškus              – geografija
 8. Jonynienė Viktorija             – chemija
 9. Skarupskas Antanas            – braižyba
 10. Vaičekauskas Stasys         – muzika
 11. Mikšta Sigitas                   – darbai
 12. Paplauskienė Janina –          – pradinės klasės

     Kalvaitienė Ona

1972 – 1973

Auklėtoja Jekaterina Kretavičienė

8 klasė

 1. Bednarskytė Irena
 2. Bertašius Vytautas
 3. Bobinaitė Irena
 4. Ganusauskaitė Vanda
 5. Jankauskas Jonas
 6. Kalvaitis Antanas
 7. Kazakauskaitė Genė
 8. Kerzaitė Nijolė
 9. Lesčinskas Vidmantas
 10. Mikalauskaitė Valerija
 11. Naruševičius Česlovas
 12. Petraitytė Elena
 13. Povilauskaitė Angėlė
 14. Plančiūnaitė Vita
 15. Plančiūnas Valentinas
 16. Steponavičiūtė Stasė
 17. Tamulytė Irena
 18. Vyšniauskas Povilas
 19. Vosylius Romaldas

1973 – 1974

Mokyklos direktorius Elena Skarupskienė

      Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina            – lietuvių k.
 2. Kretavičienė Jekaterina        – rusų k.
 3. Babenskienė Romualda       – anglų k.
 4. Burnytė Genutė                    – algebra, geometrija
 5. Jonynienė Viktorija              – anatomija
 6. Skarupskienė Elena              – istorija
 7. Pranciškus Labutis               – geografija
 8. Martusevičius Vaclovas       – fizika, fizinė k.
 9. Tamulienė                             – chemija
 10. Skarupskas Antanas           – braižyba
 11. Vaičekauskas Stasys          – muzika
 12. Mikšta Sigitas                    – darbai (bern.)

13  Kalvaitienė Ona

      Bartušytė Danutė               – pradinės kl.

      Paplauskienė Janina

1973 – 1974

Auklėtoja Genė Burnytė

8 klasė

 1. Artiškevičiūtė Aldona
 2. Barkauskaitė Severa
 3. Bednarskis Mečislovas
 4. Bertašiūtė Genovaitė
 5. Butkutė Albina
 6. Butkus Vytautas
 7. Dautartas Zenonas
 8. Gedminas Algirdas
 9. Jagelavičius Vladas
 10. Jokūbaitis Antanas
 11. Jonelytė Bronė
 12. Kaminskaitė Danutė
 13. Koreivaitė Janina
 14. Leščinskaitė Skirma
 15. Lisytė Birutė
 16. Mackutė Lionė
 17. Macevičius Vytautas
 18. Medėkša Eimontas
 19. Mikalauskaitė Danutė
 20. Petraitytė Rima
 21. Plančiūnas Jonas
 22. Stonkus Kęstutis
 23. Šermukšnytė Janina
 24. Vyšniauskas Antanas
 25. Zigmantaitė Danutė
 26. Rubšys Stasys

1974 -1975

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė 

      Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus                – lietuvių k.
 2. Petraitytė Alma                    – rusų k.

    Sinickienė Virginija             – rusų k.

    Kretavičienė Jekaterina        – rusų k.

 1. Babenskienė Romualda        – anglų k., biologija
 2. Burnytė Genutė                    – algebra, geometrija
 3. Stakelytė Virginija-              – istorija, geografija

    Valikonienė

 1. Martusevičius Vaclovas       – fizika, fizinis lav.
 2. Teišerskienė Eugenija           – chemija
 3. Mikšta Sigitas                       – darbai
 4. 1. Bartušytė Danutė-Ruseckienė – pradinės klasės
 5. Paplauskienė Janina
 6. Kalvaitienė Ona

1974 – 1975

 Auklėtoja Alma Petraitytė

8 klasė

 1. Abromavičius Mykolas
 2. Bilkevičius Antanas
 3. Domanskis Kęstutis
 4. Gribėnaitė Roma
 5. Giedraitis Vilius
 6. Jonaitis Albertas
 7. Jankauskaitė Rita
 8. Kerzaitė Virginija
 9. Kaupas Algimantas
 10. Karnilavičius Robertas
 11. Kersnaukaitė Virginija
 12. Kersnauskaitė Regina
 13. Kišonaitė Ramutė
 14. Kymantas Kęstutis
 15. Lapienis Alvydas
 16. Macinkevičiūtė Kristina
 17. Plančiūnas Algirdas
 18. Rozembergaitė Elytė
 19. Riaukaitė Danutė
 20. Rupšytė Danutė
 21. Samaitytė Birutė
 22. Šilanskaitė Vitalija
 23. Šidlauskas Algis
 24. Tamulis Vytas
 25. Tamulytė Danutė
 26. Venskutė Regina
 27. Grigonytė Irena
 28. Kaminskas Alvydas

1975 – 1976

Mokyklos direktorė   Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina       – lietuvių k. ir literatūra
 2. Labutis Pranciškus         – lietuvių k. ir literatūra, praktikos darbai
 3. Kretavičienė Jekaterina, Sinickienė Virginija  – rusų k.
 4. Burnytė Genutė              – algebra, geometrija, braižyba
 5. Kuprienė Ramutė            – istorija
 6. Stonkus Julius                 – geografija, fizika
 7. Babenskienė Romualda   – biologija, chemija
 8. Lukoševičienė Henrika    – anglų k.
 9. Dirmeikis Alfonsas          – fizinis lavinimas
 10. Vaičekauskas Stasys      – muzika
 11. Mikšta Sigitas                – praktikos darbai
 12. Martusevičiūtė Janina – Ališauskienė- pradinės klasės

      Bartušytė Danutė- Ruseckienė,

      Paplauskienė Janina,

      Kalvaitienė Ona.

1975 – 1976

 Auklėtoja Pranciškus Labutis

8 klasė

 1. Baravykas Vytas
 2. Baravykas Vladas
 3. Beliūnaitė Agnė
 4. Dautartaitė Roma
 5. Dautartaitė Valerija
 6. Gribėnaitė Laimutė
 7. Jakštaitė Jadvyga
 8. Jankauskaitė Irena
 9. Kaminskas Algimantas
 10. Kaminskaitė Rita
 11. Kočkinas Viktoras
 12. Kretavičiūtė Jolanta
 13. Kulikauskas Gediminas
 14. Mačijauskaitė Regina
 15. Narbutaitė Vida
 16. Petraitytė Danutė
 17. Pšenaškaitė Nijolė
 18. Riauka Algimantas
 19. Rupšytė Virginija
 20. Sadauskaitė Rita
 21. Sereika Rimas
 22. Stauskis Romualdas
 23. Vainauskas Algirdas
 24. Vasilius Edmundas
 25. Vasiliauskaitė Gita
 26. Venskutė Angėlė
 27. Vyšniauskas Albinas
 28. Vutencas Kazys
 29. Zelionka Vladas
 30. Žliobas Algimantas
 31. Tamaševičius Robertas

1976 – 1977

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k., darbai

2.Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.

Sinickienė Virginija,               – rusų k.

Kuprienė Ramutė                    – rusų k.

 1. Burnytė Genutė                   – algebra, geometrija, braižyba
 2. Kosmauskaitė Janina           – istorija, teisės pagr.
 3. Stonkus Julius                      – geografija, fizika
 4. Babenskienė Romualda       – anatomija, darbai
 5. Teišerskienė Eugenija         – chemija
 6. Lukoševičienė Henrika        – anglų k.
 7. Vaičekauskas Stasys            – muzika
 8. Dirmeikis Alfonsas            – fizinis lavinimas
 9. Ališauskienė Janina            – pradinės kl.

    Kalvaitienė Ona

1976 – 1977

 Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

 1. Atgalainis Virgilijus
 2. Butkus Gintas
 3. Činikas Arvydas
 4. Gedminaitė Zita
 5. Gureckas Alkimenas
 6. Jonaitytė Regina
 7. Kalvaitis Povilas
 8. Kaupas Vytas
 9. Kišonas Albertas

10 .Kesnauskas Vytas

 1. Koreiva Vladas
 2. Kymantas Virgilijus
 3. Labutis Valdas
 4. Marcinkevičiūtė  Alma
 5. Mockutė Albina
 6. Medėkša Algis
 7. Narbutas Petras
 8. Petraitytė Violeta
 9. Plančiūnas Alvydas
 10. Platakis Eugenijus
 11. Pšenaškaitė Zita
 12. Paulauskas Vytas
 13. Rainys Robertas
 14. Rozenbergas Jonas
 15. Samaitis Valentas
 16. Stankevičiūtė Albina
 17. Urbonas Aurelijus
 18. Urbonavičius Remigijus
 19. Valaitytė Dalia
 20. Varkalaitė Roma
 21. Varkala Vytas
 22. Pocaitis Arūnas

1977 – 1978

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina       – lietuvių k. ir literatūra
 2. Sinickienė Virginija        – rusų k . ir literatūra
 3. Burnytė Genutė               – algebra , geometrija, braižyba.
 4. Kosmauskaitė Janina       – istorija
 5. Stonkus Julius                  – geografija , fizika
 6. Babenskienė Romualda   – biologija, anglų k., darbai
 7. Teišerskienė Eugenija      – chemija
 8. Lukoševičienė Henrika    – anglų k.
 9. Vaičekauskas Stasys        – muzika
 10. Labutis Pranciškus         – darbai
 11. Dirmeikis Alfonsas        – fizinis lavinimas
 12. Ališauskienė Janina            – pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

1977 – 1978

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

8 klasė

 1. Ambrazas Algis
 2. Bagdonas Virmantas
 3. Butkus Rimas
 4. Dilys Vytas
 5. Gribėnas Antanas
 6. Grigaitis Povilas
 7. Jagelavičius Antanas
 8. Kripas Romas
 9. Mikalauskas Dangius
 10. Mikalauskas Virgis
 11. Mosteika Gedas
 12. Naruševičius Povilas
 13. Ožekauskas Giliardas
 14. Pšenaška Virgis
 15. Sadauskaitė Gražina
 16. Stauskis Virgis
 17. Špečkauskaitė Ramutė
 18. Urbonavičius Ričardas
 19. Vasiliauskas Vytas
 20. Venckus Vaclovas
 21. Vilkelytė Aušra
 22. Vutensas Vaclovas
 23. Zabotkaitė Nijolė
 24. Zelionkaitė Vida
 25. Zinevičiūtė Zita
 26. Žakevičius Česlovas
 27. Gailiūnas Romualdas
 28. Buožytė Vida

1978 – 1979

Mokyklos direktorė Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina             – lietuvių k.
 2. Sinickienė Virginija              – rusų k.
 3. Kretavičienė Jekaterina         – rusų k., geografija
 4. Burnytė Genutė                     – algebra, geometrija
 5. Januševičienė Julija              – istorija
 6. Babenskienė Romualda        – anatomija, anglų k.,darbai
 7. Stonkus Julius                       – fizika
 8. Nezabitauskienė Gailutė       – chemija, braižyba, fizinis lavinimas
 9. Lukoševičienė Henrika         – anglų k.
 10. Vaičekauskas Stasys           – muzika
 11. Mikšta Sigitas                     – darbai
 12. 1. Ališauskienė Janina        – pradinės kl.
 13. Kalvaitienė Ona

1978 – 1979

Auklėtoja Genė Burnytė

8 klasė

 1. Ambrazaitė Gema
 2. Baltrušis Kęstutis
 3. Bobinaitė Vitalija
 4. Butkus Vidas
 5. Dzidzinaitė Ilona
 6. Gailiūnaitė Danutė
 7. Gribėnaitė Zita
 8. Grigoravičiūtė Zita
 9. Jurgelevičiūtė Ona
 10. Labutytė Vida
 11. Lukoševičiūtė Dalė
 12. Mikalauskas Limantas
 13. Plančiūnaitė Gintarė
 14. Pšenaškaitė Rita
 15. Puodžiūnas Algis
 16. Rozembergaitė Lionė
 17. Rozembergaitė Nijolė
 18. Šidlauskaitė Vilma
 19. Tamulis Valentas
 20. Urbonavičiūtė Jūratė
 21. Vainauskaitė Egidija
 22. Varkala Povilas
 23. Vensevičiūtė Daiva
 24. Vosylius Valdas
 25. Vosylius Rimantas
 26. Varnas Remigijus
 27. Statkevičius Alvydas
 28. Jankauskytė Vilma
 29. Gustas Alfonsas
 30. Vaidotas Algimantas

1979 – 1980

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus               – lietuvių k., darbai
 2. Sinickienė Virginija             – rusų k.
 3. Kretavičienė Jekaterina        – rusų k.
 4. Burnytė Genutė                    – algebra, geometrija
 5. Januševičienė Julija              – istorija
 6. Martinkutė Morta                 – geografija
 7. Babenskienė Romualda        – biologija, darbai
 8. Stonkus Julius                       – fizika
 9. Teišerskienė Eugenija           – chemija
 10. Lukoševičienė Henrika       – anglų k.
 11. Kučiauskas Algirdas           – muzika
 12. Skinderis Leonas                 – fizinis lavinimas
 13. Kalvaitienė Onutė                – pradinės

    Ališauskienė Janina                klasės

Kėdainių vakarinės neakivaizdinės mokyklos Labūnavos konsultacinis punktas

9 kl.- Babenskienė R., 10 kl.- Stonkus J., 11 kl.- Sinickienė V.

1979 – 1980

Auklėtojos: Alma Jarienė, Henrika Lukoševičienė

8 klasė

 1. Bulvinas Eugenijus
 2. Cironkaitė Rita
 3. Domanskaitė Diana
 4. Dautartaitė Nijolė
 5. Gedminas Vytas
 6. Gedminaitė Danguolė
 7. Gustas Vytautas
 8. Grigonis Gintautas
 9. Grigonytė Virginija
 10. Jankauskytė Laima
 11. Jegelavičius Juozas
 12. Kalina Gražvydas
 13. Kerza Rimantas
 14. Kuchanauskas Vladas
 15. Lukša Vilius
 16. Makčinskaitė Kristina
 17. Meištavičiūtė Loreta
 18. Narbutas Vidmantas
 19. Narbutas Kęstutis
 20. Paulauskas Alvydas
 21. Plančiūnaitė Birutė
 22. Plančiūnaitė Roma
 23. Pšenaškaitė Rima
 24. Pupkutė Vilma
 25. Rusilas Arvydas
 26. Stanaitytė Rima
 27. Statkevičius Romas
 28. Vaitkevičius Artūras
 29. Vencevičius Vilius
 30. Vilkelytė Nijolė
 31. Zabutkaitė Zita
 32. Žliobaitė Danguolė
 33. Mikalauskas Limantas
 34. Petrauskas Artūras
 35. Žukauskas Algis

1980 – 1981

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k., darbai  dirbtuvėje
 2. Kretavičienė Jekaterina ,Sinickienė Virginija – rusų k.
 3. Pauliukaitienė Virginija      – algebra
 4. Patapaitė Danutė                 – geometrija, buities darbai
 5. Januševičienė Julija            – istorija, tarybinės teisės pagrindai
 6. Babenskienė Romualda      – biologija, chemija,anglų k.
 7. Stonkus Julius                     – fizika
 8. Lukoševičienė Henrika       – anglų kalba
 9. Kučiauskas Algirdas           – muzika

10 . Skinderis Leonas             – kūno kultūra

 1. Ališauskienė Janina          – pradinės kl.

       Kalvaitienė Ona

       Stonkus Julius

1980 – 1981

Auklėtojai : P. Labutis, V. Sinickienė 8 klasė

 1. Balčiūnaitė Laima
 2. Balsys Raimondas
 3. Baltrušytė Birutė
 4. Beliūnas Kęstutis
 5. Butėnis Algis
 6. Butkus Artūras
 7. Dautartas Algirdas
 8. Dzidzinaitė Odeta
 9. Duobaitė Gailutė
 10. Gailiūnas Arvydas
 11. Giedriūnaitė Vijoleta
 12. Jokūbaitis Algis
 13. Juknevičius Stasys
 14. Maštaitytė Vilma
 15. Narbutaitė Irena
 16. Narbutaitė Rita
 17. Paulauskaitė Rita
 18. Petrauskas Arvydas
 19. Pšenaška Vygintas
 20. Pupkevičius Raimundas
 21. Redžepova Gulinara
 22. Stankevičius Algis
 23. Tamulis Remigijus
 24. Tamulytė Virginija
 25. Urniežiūtė Audronė
 26. Vaitkevičiūtė Virginija
 27. Žliobaitė Gražina

1981 – 1982

Mokyklos direktorius Henrika Lukoševičienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Labutis Pranciškus              – lietuvių k., darbai dirbtuvėje
 2. Kretavičienė Jekaterina       – rusų k.
 3. Sinickienė Virginija            – rusų k.
 4. Pauliukaitienė Virginija      – algebra
 5. Patapaitė Danutė                 – geometrija, buities darbai
 6. Januševičienė Julija            – istorija, tarybinės teisės pagrindai
 7. Babenskienė Romualda      – biologija, chemija, anglų k.
 8. Stonkus Julius                     – fizika
 9. Lukoševičienė Henrika       – anglų kalba
 10. Kučiauskas Algirdas           – muzika

10 . Skinderis Leonas             – kūno kultūra

 1.  Ališauskienė Janina         – pradinės kl.

       Kalvaitienė Ona

       Stonkus Julius

1981 – 1982

Auklėtoja Romualda Babenskienė

8 klasė

 1. Butkus Gintaras
 2. Birbalaitė Loreta
 3. Činikaitė Audronė
 4. Domanskas Alius
 5. Domanskaitė Gitana
 6. Gureckas Arūnas
 7. Jankauskaitė Aušra
 8. Jankauskas Aivaras
 9. Kaupas Virgis
 10. Kersnauskaitė Danutė
 11. Koženiauskaitė Daiva
 12. Mačiūta Gintaras
 13. Mačijauskas Jonas
 14. Medėkšaitė Rima
 15. Marcinkevičiūtė Ilona
 16. Mikalauskaitė Aušra
 17. Plančiūnaitė Ilma
 18. Sakalauskas Alvydas
 19. Stanionis Saulius
 20. Šidlauskas Egidijus
 21. Višniauskas Juozas
 22. Jucenčius Arnoldas
 23. Gišius Gintas
 24. Girdzijauskaitė Rūta

1982 – 1983

 Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina          – lietuvių k.
 2. Steiblienė Nijolė                – lietuvių k.
 3. Ulickienė Vida                   – rusų k.
 4. Pauliukaitienė Virginija     – matematika
 5. Skarupskienė Elena            – istorija, teisės pagr.
 6. Babenskienė Romualda      – geografija, biologija, chemija,

                                                  asmens higiena

 1. Pelegrimas Gintautas                – fizika
 2. Valentukevičienė Nijolė            – anglų k.
 3. Kučiauskas Algirdas                  – muzika
 4. Čepulis Kęstutis                       – fizinis lav.
 5. Vaidalauskas Audronius          – darbai (bern.)
 6. Šiškienė Lidija                         – darbai (merg.)
 7. Ališauskienė Janina                  – pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

      Kišonaitė Ramutė Saltonienė

                            Matonienė Vilma

1982 – 1983

 Auklėtoja Vida Ulickienė

8 klasė

 1. Butkutė Angėlė
 2. Butkus Ričardas
 3. Garmutė Gitana
 4. Giedraitis Rolandas
 5. Grigonis Alvydas
 6. Grigoravičius Artūras
 7. Grigoravičiūtė Danguolė
 8. Gustaitė Roma
 9. Jankauskytė Daiva
 10. Kupstytė Vilma
 11. Koženiauskas Arūnas
 12. Makusa Valdas
 13. Makčinskaitė Vitalija
 14. Mizgaitis Juozas
 15. Narbutas Henrikas
 16. Nomeikaitė Zita
 17. Plančiūnaitė Asta
 18. Skiparius Sigitas
 19. Stankutė Jolanta
 20. Žakevičius Kęstas
 21. Grišiūtė Silva
 22. Duoba Gintaras

1983 – 1984

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

            1. Steiblienė Nijolė             – lietuvių k.ir literatūra

 1. Sinickienė Virginija        – rusų k.
 2. Railaitė Bronislava         – matematika,darbai (merg.)
 3. Skarupskienė Elena        – istorija
 4. Babenskienė Romualda  – biologija
 5. Palegrimas Gintautas         – fizika
 6. Zakšauskaitė Rima          – anglų k., lietuvių k.
 7. Kretavičiūtė Jolanta        – piešimas
 8. Smalskys Raimondas      – piešimas
 9. Kučiauskas Algirdas      – muzika
 10. Čepulis Kęstutis            – fizinis lavinimas, darbai (bern.)
 11. Čepulienė Severa           – darbai (merg.)
 12. – geografija
 13. Ališauskienė Janina                  – pradinės kl.

      Kalvaitienė Ona

      Saltonienė Ramutė

      Matonienė Vilma

1983 – 1984

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

8 klasė

 1. Ananka Rimas
 2. Babenskas Ramūnas
 3. Baltrušis Eugenijus
 4. Duobaitė Rasa
 5. Juknevičius Arūnas
 6. Kupstys Saulius
 7. Liberis Liudas
 8. Meištavičiūtė Reda
 9. Mikalauskas Robertas
 10. Narbutaitė Roma
 11. Rusilas Raimondas
 12. Petrauskaitė Jolanta
 13. Plančiūnaitė Zita
 14. Pupkus Dalius
 15. Subačius Renatas
 16. Skipariūtė Daiva
 17. Stonkus Rolandas
 18. Tamulis Egidijus
 19. Urniežiūtė Rasa
 20. Valuckaitė Daiva

1984 – 1985

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Čaplikaitė Vitalija           – lietuvių k.
 2. Sinickienė Virginija        – rusų k.
 3. Railaitė Bronislava          – matematika
 4. Pauliukaitienė Virginija  – matematika
 5. Skarupskienė Elena         – istorija
 6. Padaigienė Salomėja       – geografija
 7. Babenskienė Romualda   – biologija
 8. Palegrimas Gintaras         – fizika
 9. Teišerskienė Eugenija      – chemija
 10. Zakšauskaitė Rima           – anglų k., lietuvių k.
 11. Kučiauskas Algirdas      – muzika
 12. Čepulis Kęstutis             – kūno kultūra
 13. Skugaras Valdemaras     – darbinis mokymas
 14. Višniauskienė Zita          – buities darbai
 15. Ališauskienė Janina                  – pradinės klasės

      Kalvaitienė Ona (1985-02-23) – Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1984 – 1985

Auklėtojas Rima Zakšauskaitė

8 klasė

 1. Bagdonas Vladas
 2. Bagdonavičiūtė Zita
 3. Baltrušytė Jūratė
 4. Dautartas Robertas
 5. Jucevičiūtė Nerija
 6. Kalvaitis Dainius
 7. Karpavičius Edmundas
 8. Kochanauskaitė Teresė
 9. Kruglekova Svetlana
 10. Liackaitė Danguolė
 11. Liberis Antanas
 12. Loveika Virgilijus
 13. Makčinskaitė Virga
 14. Narbutas Vitalijus
 15. Paškevičius Virgilijus
 16. Povilauskas Rolandas
 17. Puidokas Gražvydas
 18. Sadauskaitė Daiva
 19. Sakalauskaitė Audronė
 20. Tutkutė Regina
 21. Vyšniauskas Arvydas

1985 – 1986

Mokyklos direktorius Valdemaras Skugaras

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Steiblienė Nijolė                – lietuvių k.

 1. Sinickienė Virginija           – rusų k.
 2. Pauliukaitė Virginija          – algebra
 3. Skarupskienė Elena            – istorija, geografija, lietuvių k.
 4. Čepulienė Severa                – biologija, chemija, darbai
 5. Karnilavičienė Rita             – fizika
 6. Zakšauskaitė Rima              – anglų k.
 7. Nenartavičius   Vytautas     – muzika
 8. Burkauskas Valdas              – kūno kultūra
 9. Skugaras Valdemaras     – darbinis mokymas
 10. Ališauskienė Janina         – pradinės klasės

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1985 – 1986

Auklėtoja Severa Čepulienė

8 klasė

 1. Benešiūnaitė Jūratė
 2. Benešiūnaitė Snieguolė
 3. Budnikaitė Daiva
 4. Butkutė Gražina
 5. Čeponis Kęstutis
 6. Garmutė Edita
 7. Garmutė Vilma
 8. Getautytė Sonata
 9. Jegelavičius Jonas
 10. Jankauskaitė Edita
 11. Jankauskaitė Virga
 12. Jesiulevičius Darius
 13. Kalina Ramūnas
 14. Krugliakovas Lionia
 15. Lukoševičius Giedrūnas
 16. Mačiuta Robertas
 17. Malinauskaitė Dalia
 18. Narbutaitė Jadvyga
 19. Naujokaitytė Angelė
 20. Plančiūnas Audrius
 21. Rakevičius Juozas
 22. Radžepovas Muradas
 23. Sereikaitė Daiva
 24. Sviderskis Aidas
 25. Vaičiulis Rimantas

1986 – 1987

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

1. Steiblienė Nijolė              – lietuvių k.

 1. Sinickienė Virginija         – rusų k. ,saugus eismas
 2. Pauliukaitienė Virginija   – algebra, geometrija
 3. Skarupskienė Elena          – istorija, teisės pagrindai
 4. Kondrackytė Jūratė          – geografija
 5. Čepulienė Severa             – chemija, darbai
 6. Babenskienė Romualda    – biologija, fizika
 7. Zakšauskaitė Rima            – anglų k.
 8. Nenartavičius   Vytautas   – muzika
 9. Čepulis Kęstutis               – fizinis lavinimas
 10. Skugaras Valdemaras – darbinis ir profesinis mokymas
 11. 1. Ališauskienė Janina                  – pradinės
 12. Matonienė Vilma                       klasės
 13. Saltonienė Ramutė

1986 – 1987

 Auklėtoja  Romualda Babenskienė

9 klasė

 1. Balsytė Laima
 2. Beividaitė Onutė
 3. Čeponytė Rita
 4. Gedminaitė Jolanta
 5. Getautytė Edita
 6. Kaženiauskaitė Gitana
 7. Kochanauskaitė Rasa
 8. Majauskas Arvydas
 9. Mickutė Inga
 10. Narbutaitė Lina
 11. Naruševičiūtė Kristina
 12. Nomeika Zigmas
 13. Pupkutė Inga
 14. Stankevičiūtė  Aušra
 15. Statkevičiūtė Janina
 16. Vėlius Kazimeras
 17. Žirlys Edvinas
 18. Žilinskas Albertas
 19. Duoba Artūras

1987 – 1988

Mokyklos direktorė Elena Skarupskienė

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina               – lietuvių kalba
 2. Sinickienė Virginija                – rusų kalba
 3. Pauliukaitienė Virginija          – matematika
 4. Skarupskienė Elena                 – istorija
 5. Elzbergienė Danutė                 – geografija
 6. Venskevičienė Vanda              – geografija
 7. Čepulienė Severa                     – žmogus, chemija, darbai ( merg. )
 8. Karnilavičienė Rita                  – fizika
 9. Zakšauskaitė Rima                   – anglų k.

10 . Gusiniauskienė Genutė         – muzika

 1. Skugaras Valdemaras             – darbai (bern. )
 2. Juknevičius Algimantas         – fizinis lav.
 3. 1. Matonienė Vilma                – pradinės
 4. Gečienė Nina                           klasės
 5. Ališauskienė Janina
 6. Krivoūsienė Rita

1987 – 1988 

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

9 klasė

 1. Atgalainytė Odeta
 2. Bagdonas Audrius
 3. Birbalas Darius
 4. Dambrauskaitė Rasa
 5. Druktenytė Sonata
 6. Fleras Narutis
 7. Jankauskas Gitanas
 8. Krugliakovas Alikas
 9. Nomeikaitė Lina
 10. Plančiūnas Vaidas
 11. Plančiūnaitė Vitalija
 12. Paškevičius Leonas
 13. Vilkevičius Gintaras
 14. Žukauskaitė Gitana

1988 – 1989

Mokyklos direktorė Skarupskienė Elena

Direktorės pavaduotoja Kristina Stanionienė

 1. Stanionienė Kristina         – lietuvių k. ir literatūra
 2. Steiblienė Nijolė               – lietuvių k. ir literatūra
 3. Sinickienė Virginija          – rusų k. ir literatūra
 4. Pauliukaitienė Virginija    – algebra, geometrija, saugus eismas,

                                                savitvarka

 1. Skarupskienė Elena           – istorija, teisė
 2. Babenskienė Romualda     – geografija

7.Čepulienė Severa                – žmogus anatomija, chemija, darbai

 1. Šarkus Arūnas                    – fizika
 2. Zakšauskaitė Rima             – anglų k.
 3. Gusiniauskienė Genutė    – muzika
 4. Skugaras Valdemaras      – darbai
 5. Adomaitis Arvydas          – fizinis lav.
 6. Matonienė Vilma

      Krivoūsienė Rita             – prad. kl.

      Ališauskienė

1988 – 1989

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

9 klasė

 1. Andrijūnas Evaldas
 2. Bartkutė Rima
 3. Benešiūnaitė Sigita

4 .Buožytė Alina

 1. Dautartas Ramūnas
 2. Dulieba Ričardas
 3. Duobaitė Sonata
 4. Grigonis Kęstutis
 5. Kalasūnas Remigijus
 6. Kalvaitytė Eglė
 7. Valodka Haroldas
 8. Michalskytė Inga
 9. Povilauskaitė Asta
 10. Rabikas Vytautas
 11. Salagubovas Vitalijus
 12. Stanionytė Jolanta
 13. Šaraitė Oksana
 14. Vaitiekūnas Virginijus
 15. Žmiejauskaitė Žydra

1989 – 1990

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Stanionienė Kristina        – lietuvių k. ir literatūra
 2. Karnilavičienė Rita         – algebra, mokyklinės  girininkijos

                                               fakultatyvas

 1. Steiblienė Nijolė              – lietuvių k. ir literatūra
 2. Sinickienė Virginija         – rusų k. ir literatūra
 3. Pauliukaitienė Virginija   – algebra, geometrija, saugus eismas,

                                                savitvarka

 1. Jurgutytė Audronė           – istorija
 2. Babenskienė Romualda    – geografija
 3. Šarkus Arūnas                  – fizika
 4. Čepulienė Severa              – biologija, chemija, darbai
 5. Zakšauskaitė Rima          – anglų k.
 6. Kučiauskas Algirdas       – muzika
 7. Skugaras Valdemaras      – darbai
 8. Adomaitis Arvydas          – fizinis lav.
 9. Matonienė Vilma             – prad. kl.

      Saltonienė Ramutė

      Krivoūsienė Rita

      Ališauskienė Janina

1989 – 1990

9 klasė. Auklėtojos: Rita Karnilavičienė,

                                 Rima Zakšauskaitė

9 klasė

 1. Ambrizas Saulius
 2. Bačiūnaitė Vilija
 3. Bednarskis Žydrūnas
 4. Benešiūnaitė Jurgita
 5. Budnikaitė Ilona
 6. Getautis Osvaldas
 7. Ivancovaitė Jūratė
 8. Ivaškevičiūtė Gintarė
 9. Jablonskis Giedrius
 10. Knizelis Nerijus
 11. Kostikaitė Rasa
 12. Kuraitytė Jolanta
 13. Majauskaitė Asta
 14. Pšenaškaitė Daiva
 15. Reutas Evaldas
 16. Sakalauskaitė Lina
 17. Sinickas Marius
 18. Tamulis Dainius
 19. Vėlius Antanas
 20. Vilkevičius Artūras
 21. Vitkauskaitė Aušra

1990 – 1991

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Steiblienė Nijolė                      – lietuvių k.
 2. Sinickienė Virginija                 – rusų k.
 3. Zakšauskaitė Rima                   – anglų k.
 4. Jurgutytė Audronė                    – istorija, buities darbai
 5. Pauliukaitienė Virginija           – algebra, geometrija
 6. Karnilavičienė Rita                   – geometrija
 7. Liubomirskienė Irena                – fizika
 8. Babenskienė Romualda             – geografija
 9. Balsienė Tatjana                        – biologija
 10. Kretavičienė Jekaterina            – dailė
 11. Kučiauskas Algirdas                – muzika
 12. Adomaitis Arvydas                  – kūno kultūra
 13. Jurgutis Viktoras                      – darbai
 14. Ališauskienė Janina                  – pradinės klasės

      Lukoševičienė Stasė

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1990 – 1991

Auklėtoja Severa Čepulienė

9a klasė

 1. Benešiūnaitė Lina
 2. Buožys Stasys
 3. Dapkus Egidijus
 4. Grigaitė Gintarė
 5. Jonynas Andrius
 6. Kalvaitis Dainius
 7. Kasbaras Modestas
 8. Kokmanas Žydrius
 9. Malinaukaitė Brigita
 10. Michalskytė Renata
 11. Miliauskas Robertas
 12. Mikalauskas Ernestas
 13. Pukanasytė Vaiva
 14. Samaitis Ilmaras
 15. Stanionis Arminas
 16. Šimkutė Evelina
 17. Žirlys Darius
 18. Žukauskas Aurimas

                                           1990 – 1991

Auklėtojas Arvydas Adomaitis

9b klasė

 1. Bartkutė Kristina
 2. Domanskaitė Jolita
 3. Danilevičius Aurelijus
 4. Damašauskas Artūras
 5. Fleras Gedas
 6. Kalasūnas Raimondas
 7. Kuraitytė Erika
 8. Kochanauskas Povilas
 9. Narbutas Egidijus
 10. Stanionytė Daiva
 11. Steponavičius Dainius
 12. Vaitiekūnas Egidijus
 13. Vėliūtė Diana
 14. Vyšniauskas Vilius

1991 – 1992

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Steiblienė Nijolė                        – lietuvių k.
 2. Jurgutytė Audronė                     – istorija, darbai
 3. Zakšauskaitė Rima                     – anglų k.
 4. Sinickienė Virginija                   – rusų k., elgesio kultūra
 5. Pauliukaitienė Virginija             – algebra, geometrija
 6. Liubomirskienė Irena                 – fizika
 7. Babenskienė Romualda              – geografija, saugus eismas
 8. Balsienė Tatjana                         – biologija
 9. Kalvaitienė Irma                         – chemija
 10. Kretavičienė Jekaterina             – dailė
 11. Adomaitis Arvydas                   – kūno kultūra
 12. Kučiauskas Algirdas                 – muzika

13 Jurgutis Viktoras                        – darbai

 1. Ališauskienė Janina                  – pradinės

      Lukoševičienė Stasė                     klasės

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1991 – 1992 

Auklėtoja Romualda Babenskienė

9 klasė

 1. Ališauskaitė Edita
 2. Alekna Nerijus
 3. Buožytė Rasa
 4. Černiauskas Egidijus
 5. Jablonskytė Jurgita
 6. Kondrotaitė Diana
 7. Mickus Marius
 8. Radzevičiūtė Aušra
 9. Radzevičiūtė Sandra
 10. Rusliakovas Saulius

1992 – 1993

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

1.Marcinkevičius Eimutis      – tikyba

 1. Stanionienė Kristina           – lietuvių k.
 2. Steiblienė Nijolė                 – lietuvių k.
 3. Zakšauskaitė Rima             – anglų k.
 4. Sinickienė Virginija           – rusų k.
 5. Jurgutytė Audronė              – istorija, dailė, darbai, etika
 6. Pauliukaitienė Virginija     – matematika
 7. Liubomirskienė Irena         – fizika
 8. Balsienė Tatjana                 – chemija
 9. Babenskienė Romualda    – biologija, geografija
 10. Kučiauskas Algirdas         – muzika
 11. Adomaitis Arvydas           – kūno kultūra
 12. Jurgutis Viktoras – Šmuilys Zenonas – darbai
 13. Petkevičienė Onutė           – sveika gyvensena
 14. Ališauskienė Janina           – pradinės klasės

      Lukoševičienė Stasė

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1992 – 1993

 Auklėtoja Virginija Sinickienė

9 klasė

 1. Bračas Andrius
 2. Budrys Vidmantas
 3. Grudzinskaitė Alma
 4. Kalinauskas Arūnas
 5. Skiparius Rytis
 6. Slavinskaitė Regina
 7. Steponavičiūtė Daiva
 8. Šimkus Donatas
 9. Vaidotas Edgaras
 10. Vilkevičius Ernestas
 11. Venskevičiūtė Neringa

1993 – 1994

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Marcinkevičius Eimutis- Indriūnas Juozapas – tikyba
 2. Jurgutytė Audronė – Grikevičienė – istorija, etika, dailė, darbai
 3. Stanionienė Kristina               – lietuvių k.
 4. Steiblienė Nijolė                     – lietuvių k.
 5. Zakšauskaitė Rima                 – anglų k.
 6. Sinickienė Virginija               – rusų k.
 7. Pauliukaitienė Virginija         – matematika
 8. Liubomirskienė Irena             – fizika
 9. Balsienė Tatjana                     – chemija, biologija
 10. Babenskienė Romualda        – geografija
 11. Černauskienė Janina             – muzika
 12. Šmuilys Zenonas                   – darbai
 13. Adomaitis Arvydas               – kūno kultūra
 14. Urbonienė Edita                    – etninė kultūra
 15. Ališauskienė Janina               –  pradinės

      Urbonavičienė Alma                 klasės

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1993 – 1994

Auklėtoja Audronė Jurgutytė- Grikevičienė                                                                                              

9 klasė

 1. Alekna Mindaugas
 2. Balsevičiūtė Edita
 3. Bartkus Raimondas
 4. Butenytė Gražina
 5. Buožys Vidmantas
 6. Kalasūnaitė Daiva
 7. Kalinauskas Vidas
 8. Kasbaras Donatas
 9. Kielaitė Lijana
 10. Knizelis Tomas
 11. Krunglevičius Dainius
 12. Kaupas Dangis
 13. Lukoševičius Valdemaras
 14. Narbutas Aurimas
 15. Neverauskas Raimondas
 16. Paulauskas Vitoldas
 17. Stašaitytė Edita
 18. Vaidalauskaitė Kristina
 19. Visockas Marius
 20. Vitkauskaitė Stasė

1994 – 1995

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Marcinkevičius Eimutis               – tikyba
 2. Boguševičiūtė Vaida Vėlienė
 3. Stanionienė Kristina                    – lietuvių k.
 4. Steiblienė Nijolė                          – lietuvių k.
 5. Ivaškevičiūtė Gintarė                  – anglų k.
 6. Sinickienė Virginija                     – rusų k.
 7. Grikevičienė  Audronė                – istorija, dailė, darbai
 8. Pauliukaitienė Virginija               – matematika
 9. Karnilavičienė Rita                      – fizika
 10. Balsienė Tatjana                        – chemija, etika, biologija,

                                                           geografija

 1. Černauskienė Janina                    – muzika
 2. Šmuilys Zenonas                         – darbai
 3. Veselovas Olegas                        – kūno kultūra
 4. Ališauskienė Janina

      Dovydavičiūtė Diana

      Matonienė Vilma

      Saltonienė Ramutė

1994 – 1995

           Auklėtojos: Rima Zakšauskaitė,

                                  Janina Černauskienė

9 klasė

 1. Budrys Almantas
 2. Dambrauskas Virginijus
 3. Danilevičiūtė Rasa
 4. Gargasaitė Reda
 5. Ivaškevičius Gražvydas
 6. Petrulevičiūtė Renata
 7. Romaneckaitė Renata
 8. Sadauskaitė Edita
 9. Steponavičiūtė Silvana
 10. Šaras Denisas
 11. Šliumpaitė Loreta
 12. Šuščevičiūtė Rima
 13. Žmiejauskaitė Kristina

1995 – 1996

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Indriūnas Juozapas                 – tikyba
 2. Vėlienė Vaida                         – tikyba
 3. Matonienė Vilma                    – etika
 4. Steiblienė Nijolė                     – lietuvių k.
 5. Stanionienė Kristina               – lietuvių k.
 6. Ivaškevičiūtė Gintarė              – anglų k.
 7. Sinickienė Virginija                – rusų k.
 8. Grikevičienė Audronė             – istorija, darbai,dailė
 9. Pauliukaitienė Virginija           – matematika
 10. Liubomirskienė Irena             – fizika
 11. Babenskienė Romualda          – geografija
 12. Balsienė Tatjana                     – geografija, biologija, chemija
 13. Černauskienė Janina               – muzika
 14. Šmuilys Zenonas                     – darbai
 15. Veselovas Olegas                    – kūno kultūra
 16. Ališauskienė Janina                 – prad kl.

      Dovydavičiūtė Diana

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1995 – 1996

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

9 klasė

 1. Aleknaitė Lina
 2. Dubininkas Arijandas
 3. Dulieba Rimvydas
 4. Grigaitė Deivilė
 5. Grigaitė Jūratė
 6. Grudzinskaitė Laima
 7. Kaukaitė Zita
 8. Kondrotaitė Inesa
 9. Lukoševičiūtė Jūratė
 10. Lukša Tomas
 11. Malinauskas Deivydas
 12. Pauliukaitytė Jovita
 13. Pšenaškaitė Danutė
 14. Vaitiekūnas Šarūnas
 15. Valodkaitė Asta

1996 – 1997

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Klimkienė Regina                    – tikyba
 2. Vėlienė Vaida                          – tikyba
 3. Matonienė Vilma                     – etika
 4. Steiblienė Nijolė                      – lietuvių k.
 5. Stanionienė Kristina                – lietuvių k.
 6. Zigmantavičius Ramūnas        – anglų k.
 7. Sinickienė Virginija                – rusų k.
 8. Grikevičienė Audronė             – istorija, darbai, dailė
 9. Pauliukaitienė Virginija          – matematika
 10. Liubomirskienė Irena            – fizika
 11. Balsienė Tatjana                    – geografija, biologija, chemija
 12. Černauskienė Janina               – muzika
 13. Šmuilys Zenonas                    – darbai
 14. Mockūnas K.                          – kūno kultūra
 15. Ališauskienė Janina                – pradinės

      Dovydavičiūtė Diana                 klasės

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1996 -1997

 Auklėtoja Nijolė Steiblienė

9 klasė

 1. Balsevičius Vaidas
 2. Bartkutė Edita
 3. Bartkutė Jurgita
 4. Buožys Nerijus
 5. Kiela Andrius
 6. Klemantavičius Svajūnas
 7. Krunglevičius Giedrius
 8. Paulauskaitė Sandra
 9. Petrulevičius Nerijus
 10. Petrulevičius Tomas
 11. Sinickaitė Jurga
 12.  Steiblys Simonas
 13. Vaidotas Donatas
 14. Volodka Andrius
 15. Žarnauskas Rimas

1997 – 1998

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Klimkienė Regina                    – tikyba
 2. Vėlienė Vaida                          – tikyba
 3. Matonienė Vilma                     – etika
 4. Steiblienė Nijolė                      – lietuvių k.
 5. Stanionienė Kristina                – lietuvių k.
 6. Zigmantavičius Ramūnas        – anglų k.
 7. Sinickienė Virginija                – rusų k.
 8. Grikevičienė Audronė             – istorija, darbai, dailė
 9. Pauliukaitienė Virginija          – matematika
 10. Liubomirskienė Irena            – fizika
 11. Balsienė Tatjana                    – geografija, biologija, chemija
 12. Černauskienė Janina               – muzika
 13. Šmuilys Zenonas                    – darbai
 14. Mockūnas K.                          – kūno kult.
 15. Ališauskienė Janina                – pradinės

      Dovydavičiūtė Diana                 klasės

      Saltonienė Ramutė

      Urbonavičienė Alma

1997 – 1998

Auklėtoja Audronė Grikevičienė

9 klasė

 1. Akelaitis Algimantas
 2. Dirsė Raimondas
 3. Dubininkas Darius
 4. Grinytė Jurgita
 5. Kunickytė Dovilė
 6. Plančiūnas Nerijus
 7. Ramaneckaitė Jurgita
 8. Sadulaitė Laura
 9. Utkevičius Marius
 10. Venckutė Inga

1998 – 1999

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                       – tikyba
 2. Matonienė Vilma                  – etika
 3. Steiblienė Nijolė                   – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė            – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija              – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė           – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita               – matematika, kompiuterinio

                                                      raštingumo pradmenys

 1. Liubomirskienė Irena            – fizika
 2. Balsienė Tatjana                    – geografija, chemija, biologija
 3. Kavoliūnas Tadas                 – dailė
 4. Černauskienė Janina             – muzika
 5. Šmuilys Zenonas                   – darbai
 6. Stanionis Saulius                   – kūno kultūra
 7. Saltonienė Ramutė                -pradinės

      Ališauskienė Janina                 klasės

      Dovydavičiūtė Diana

      Urbonavičienė Alma

1998 – 1999

 Auklėtoja Tatjana Balsienė

9 klasė

 1. Ališauskas Paulius
 2. Bakanovas Vaidas
 3. Brazauskas Mindaugas
 4. Ivancovaitė Milena
 5. Kondrotaitė Airė
 6. Kursevičiūtė Vaida
 7. Žarnauskaitė Lina

Visi 9 kl. mokiniai ( išskyrus Ivancovaitę Mileną) perkelti į 10 kl.

1999 – 2000

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Kavoliūnas Tadas              – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Šmuilys Zenonas               – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė            -pradinės

      Ališauskienė Janina               klasės

      Dovydavičiūtė Diana

      Urbonavičienė Alma

1999 – 2000

Auklėtoja Tatjana Balsienė

10 klasė

 1. Ališauskas Paulius
 2. Bakanovas Vaidas
 3. Brazauskas Mindaugas
 4. Kondrotaitė Airė
 5. Kursevičiūtė Vaida
 6. Žarnauskaitė Lina

2000 – 2001

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Sagatytė Dalia                    – tikyba ( pavadavo V. Vėlienę))
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Kavoliūnas Tadas              – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Šmuilys Zenonas               – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė             – pradinės

      Ališauskienė Janina                 klsės

      Dovydavičiūtė Diana

      Urbonavičienė Alma

2000 – 2001

Auklėtoja Vilma Matonienė

10 klasė

 1. Buožys Rolandas
 2. Daktaraitė Jolita
 3. Gureckas Mindaugas
 4. Janušauskaitė Audronė
 5. Mikalauskas Tadas
 6. Monstavičius Mindaugas
 7. Narbutaitė Agnė
 8. Pauliukaitis Andrius
 9. Poška Marius
 10. Sadulaitė Vitalija
 11. Stankevičiūtė Dovilija
 12. Vaitiekūnas Tomas
 13. Vilkelis Audrius
 14. Žirlys Dangis

2001 – 2002

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Sinickaitė Dina                  – anglų kalba (pavad.)
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Kavoliūnas Tadas              – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Juškus Henrikas                 – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė             – pradinės

       Ališauskienė Janina               klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

2001 – 2002

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

 1. Čeponis Tomas
 2. Dabulskytė Sandra
 3. Kalasūnas Eimantas
 4. Klemantavičius Raimondas
 5. Kursevičius Vidas
 6. Marcinkus Nerijus
 7. Minikauskaitė Milda
 8. Plančiūnas Mindaugas
 9. Pociūnas Evaldas
 10. Stankevičiūtė Rima
 11. Stonkutė Giedrė

2002 – 2003

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Kavoliūnas Tadas              – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Juškus Henrikas                 – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė              – pradinės klasės

       Ališauskienė Janina

        Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

2002 – 2003

 Auklėtoja Gintarė Ivaškevičiūtė

10 klasė

 1. Činikaitė Aurika
 2. Kalasūnas Algimantas
 3. Paulauskaitė Jolita
 4. Rajackas Žymantas
 5. Statkevičius Egidijus
 6. Šaduika Aivaras
 7. Tamulis Irmantas
 8. Urbonavičius Mindaugas
 9. Vandzinskas Vaidotas

2003 – 2004

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Kavoliūnas Tadas              – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Juškus Henrikas                 – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė             – pradinės klasės

      Ališauskienė Janina

      Dovydavičiūtė Diana

    Urbonavičienė Alma

2003 – 2004

 Auklėtoja Audronė Grikevičienė

10 klasė

 1. Atgalainis Arminas
 2. Barauskaitė Asta
 3. Činikas Aurimas
 4. Ylius Nerijus
 5. Gureckas Gediminas
 6. Jegelavičiūtė Sonata
 7. Konrodaitė Justė
 8. Marcinkutė Aušra
 9. Narbutaitė Gytė
 10. Ovsenas Saulius
 11. Pociūnaitė Evelina
 12. Sadulaitė Odeta
 13. Stonkutė  Aušra
 14. Sundukovaitė Eglė
 15. Vandzinskas Andrius
 16. Varkala Tadas
 17. Venskevičius Mindaugas
 18. Vidžiūnas Andrius
 19. Vidžiūnaitė Lina
 20. Vyšniauskaitė Sandra
 21. Čiupaitė Jolanta

2004 – 2005

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija,biologija
 10. Vencevičienė Janina         – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Šmuilys Zenonas               – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė             – pradinės klasės

      Ališauskienė Janina

       Dovydavičiūtė Diana

      Urbonavičienė Alma

 1. Indrė Mackevičienė        – socialinė    pedagogė

2004 – 2005

 Auklėtoja Vaida Vėlienė

10 klasė

 1. Bartkutė Diana
 2. Černauskas Gytis
 3. Jančys Deividas
 4. Kiela Dainius
 5. Krivickaitė Edita
 6. Medėkšaitė Simona
 7. Plančiūnas Rolandas
 8. Rajackas Valdas
 9. Utkevičius Donatas
 10. Žirlytė Vaida

2005 – 2006

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Pareigis Algimantas           – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Poderienė Virginija           – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Šmuilys Zenonas               – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė              – pradinės klasės

       Ališauskienė Janina

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2005 – 2006

Auklėtoja Nijolė Steiblienė

10 klasė

 1. Domanskis Audrius
 2. Grigonis Darius
 3. Jokubaitis Paulius
 4. Ožekauskaitė Lina
 5. Ožekauskas Gediminas
 6. Pačkauskaitė Inga
 7. Ruškulytė Ugnė
 8. Sodaitis Danas
 9. Stagniūnas Audrius
 10. Vandzinskas Airidas
 11. Žarnauskaitė Vita
 12. Žirgulis Edgaras

2006 – 2007

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Skalskytė Sandra               – vokiečių k.
 7. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 8. Karnilavičienė Rita            – matematika
 9. Jasiulevičius Vilmantas      – fizika
 10. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 11. Poderienė Virginija           – chemija
 12. Smalskienė Jolanta            – dailė
 13. Černauskienė Janina          – muzika
 14. Juškus Henrikas                 – darbai
 15. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 16. Saltonienė Ramutė            – pradinės klasės

       Ališauskienė Janina

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2006 – 2007

Auklėtoja Vilma Matonienė

10 klasė

 1. Atgalainytė Orinta
 2. Kelpša Justinas
 3. Kiela Paulius
 4. Kumetis Gediminas
 5. Liukumas Deividas
 6. Ovsenas Mindaugas
 7. Pociūnaitė Ernesta
 8. Račkevičiūtė Kristina
 9. Taujanskaitė Ligita

2007 – 2008

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba

     Bartkutė Jurgita                  – tikyba

 1. Matonienė Vilma               – etika
 2. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 3. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 4. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 5. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 6. Karnilavičienė Rita            – matematika
 7. Jasiulevičius Vilmantas      – fizika
 8. Balsienė Tatjana                 – geografija,biologija
 9. Poderienė Virginija           – chemija
 10. Smalskienė Jolanta            – dailė
 11. Černauskienė Janina          – muzika
 12. Audrius Vasiliauskas         – darbai
 13. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 14. Saltonienė Ramutė              – pradinės klasės

       Ališauskienė Janina

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2007 – 2008

Auklėtoja  Janina Černauskienė

10 klasė

 1. Činikas Arminas
 2. Ivancovas Edvardas
 3. Yliūtė Jovita
 4. Kačegavičius Ignas
 5. Klemantavičius Gediminas
 6. Lopetaitis Mantas
 7. Mandrijauskas Gvidas
 8. Mikalauskaitė Erika
 9. Pačkauskas Mindaugas
 10. Parapjonavičius Robertas
 11. Pociūnaitė Monika
 12. Pociūnaitė Simona
 13. Rabikas Paulius
 14. Ruškulytė Ligita
 15. Tamulytė Evelina
 16. Vyšniauskas Tomas

2008 – 2009

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, darbai
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Jasiulevičius Vilmantas      – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Poderienė Virginija           – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Vaičiulis Rimantas            – darbai
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Saltonienė Ramutė             – pradinės klasės

      Ališauskienė Janina

      Dovydavičiūtė Diana

      Urbonavičienė Alma

 1. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2008 – 2009

                     Auklėtojos: Gintarė Ivaškevičiūtė,

                                     pavadavo Dina Sinickaitė

10 klasė

 1. Kiela Kęstutis
 2. Kumetytė Alma
 3. Lopetaitis Paulius
 4. Loveikaitė Jomantė
 5. Medėkša Žybartas
 6. Narbutaitė Indra
 7. Pozingytė Gintarė
 8. Vekrikas Aurelijus
 9. Višniauskaitė Samanta

2009 – 2010

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė        – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė     – istorija, technologijos
 7. Karnilavičienė Rita             – matematika
 8. Jasiulevičius Vilmantas      – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Poderienė Virginija           – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Baltrūnas Virginijus          – technologijos
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Ališauskienė Janina          – pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Saltonienė Ramutė – spec. pedagogė
 2. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2009 – 2010

Auklėtoja Audronė Grikevičienė

10 klasė

 1. Butėnis Mindaugas
 2. Kelpša Laurynas
 3. Rabikas Žilvinas
 4. Račkevičius Vytautas
 5. Ruškulytė Sonata
 6. Šaduikaitė Edita
 7. Šaduikaitė Lina
 8. Šaduikytė Gitana

2010 – 2011

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė        – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė       – istorija, technologijos
 7. Karnilavičienė Rita             – matematika
 8. Jasiulevičius Vilmantas      – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Poderienė Virginija           – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina          – muzika
 13. Baltrūnas Virginijus          – technologijos
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Ališauskienė Janina          – pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Saltonienė Ramutė – spec. pedagogė
 2. Spūdytė Neringa – socialinė pedagogė

2010 – 2011

Auklėtoja Vaida Vėlienė

10 klasė

 1. Atgalainytė Austė
 2. Bagdonaitė Sandra
 3. Budraitis Daumantas
 4. Dirsė Martynas
 5. Giedraitis Edgaras
 6. Krugliakovas Tadas
 7. Mikėnas Erikas
 8. Urbonavičius Justinas
 9. Vekrikas Eimutis

2011 – 2012

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė         – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė        – istorija, technologijos
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Jasiulevičius Vilmantas     – fizika
 9. Balsienė Tatjana                 – geografija, biologija
 10. Mikalauskienė Vilma       – chemija
 11. Smalskienė Jolanta            – dailė
 12. Černauskienė Janina – Kučiauskas Algirdas – muzika
 13. Baltrūnas Virginijus          – technologijos
 14. Stanionis Saulius               – kūno kultūra
 15. Ališauskienė Janina           – pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Bukauskienė Aldona         – socialinė pedagogė
 2. Saltonienė Ramutė            – spec. pedagogė

2011 – 2012

Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

 1. Beliūnas Matas
 2. Braziulionytė Aistė
 3. Krutinis Mantas
 4. Mikalauskas Aurimas
 5. Taujanskas Egidijus

2012 – 2013

Mokyklos direktorė Kristina Stanionienė

Direktorės pavaduotoja Rita Karnilavičienė

 1. Vėlienė Vaida                    – tikyba
 2. Matonienė Vilma               – etika
 3. Steiblienė Nijolė                – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė – anglų kalba
 5. Sinickienė Virginija           – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė     – istorija, technologijos
 7. Karnilavičienė Rita            – matematika
 8. Jasiulevičius Vilmantas     – fizika
 9. Balsienė Tatjana                – geografija, biologija
 10. Mikalauskienė Vilma       – chemija
 11. Smalskienė Jolanta           – dailė
 12. Kučiauskas Algirdas         – muzika
 13. Baltrūnas Virginijus         – technologijos
 14. Stanionis Saulius              – kūno kultūra
 15. Ališauskienė Janina           – pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Bukauskienė Aldona         – socialinė pedagogė
 2. Saltonienė Ramutė            – spec. pedagogė

2012 – 2013

 Auklėtoja Virginija Pauliukaitienė

10 klasė

 1. Balčiūnas Karolis
 2. Budraitis Skirmantas
 3. Gudaitytė Rasminta
 4. Jančys Ovidijus
 5. Loveika Donatas
 6. Luščinskaitė Dovilė
 7. Pociūnaitė Erminta
 8. Ruškulis Arnoldas
 9. Žirlytė Raimonda
 10. Rupšys Kęstutis

2013 – 2014

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                   – tikyba
 2. Matonienė Vilma              – etika
 3. Steiblienė Nijolė               – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė – anglų kalba
 5. Nečajeva Oksana               – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė    – istorija, technologijos,

                                               pilietiškumo pagrindai

 1. Jasiulevičius Vilmantas     – fizika, informatika
 2. Mikalauskienė Vilma         – chemija
 3. Butkienė Aida                   – biologija
 4. Vilkelienė Alicija            – geografija, ekonomika
 5. Smalskienė Jolanta           – dailė
 6. Golcas Vidmantas            – muzika
 7. Baltrūnas Virginijus         – technologijos
 8. Stanionis Saulius              – kūno kultūra
 9. Ališauskienė Janina           – pradinės klasės

       Dovydavičiūtė Diana

       Urbonavičienė Alma

 1. Bukauskienė Aldona         – socialinė pedagogė
 2. Saltonienė Ramutė            – spec. pedagogė

2013 – 2014

 Auklėtoja  Vilma Matonienė

10 klasė

 1. Budraitis Žygimantas
 2. Čiupas Paulius
 3. Masaitytė Karina
 4. Raižys Gytis
 5. Rupšytė Airida
 6. Žirlys Aurimas

2014 – 2015

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                 – tikyba
 2. Matonienė Vilma            – etika
 3. Steiblienė Nijolė             – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė – anglų kalba
 5. Nečajeva Oksana            – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė    – istorija, technologijos,

                                              pilietiškumo pagrindai

 1. Jasiulevičius Vilmantas   – fizika, informatika
 2. Poderienė Virginija       – chemija
 3. Feiferienė Rusnė           – biologija
 4. Smalskienė Jolanta       – dailė
 5. Saukaitytė Edita            – muzika
 6. Baltrūnas Virginijus     – technologijos
 7. Stanionis Saulius          – kūno kultūra
 8. Varkalaitė Sandra         – lietuvių k.
 9. Vilkelienė Alicija         – geografija, ekonomika
 10. Vaitiekūnienė Jurgita           – 1 klasė

        Ališauskienė Janina             – 2 klasė

        Dovydavičiūtė Diana           – 3 klasė

        Urbonavičienė Alma            – 4 klasė

 1. Bukauskienė Aldona     – socialinė pedagogė
 2. Saltonienė Ramutė        – spec. pedagogė

2014 – 2015

Auklėtoja  Nijolė Steiblienė

10 klasė

 1. Gudaitytė Miglė
 2. Liberytė Karolina
 3. Raižytė Monika
 4. Rupšys Arminas
 5. Urbonavičius Karolis
 6. Višniauskas Mantvydas

2015 – 2016

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

Direktorės pavaduotoja Tatjana Balsienė

 1. Vėlienė Vaida                 – tikyba
 2. Matonienė Vilma            – etika
 3. Steiblienė Nijolė             – lietuvių kalba
 4. Ivaškevičiūtė Gintarė-Dirdė – anglų kalba
 5. Nečajeva Oksana            – rusų kalba
 6. Grikevičienė Audronė    – istorija, technologijos,

                                               pilietiškumo pagrindai

 1. Jasiulevičius Vilmantas   – fizika, informatika
 2. Poderienė Virginija       – chemija
 3. Feiferienė Rusnė           – biologija
 4. Smalskienė Jolanta       – dailė
 5. Saukaitytė Edita-Markevičienė – muzika
 6. Baltrūnas Virginijus     – technologijos
 7. Stanionis Saulius          – kūno kultūra
 8. Varkalaitė Sandra         – lietuvių k.
 9. Vilkelienė Alicija         – geografija, ekonomika
 10. Vaitiekūnienė Jurgita           – 2 klasė

       Ališauskienė Janina             – 3 klasė

       Dovydavičiūtė Diana           – 4 klasė

       Urbonavičienė Alma            – 1 klasė

 1. Bukauskienė Aldona     – socialinė pedagogė
 2. Saltonienė Ramutė        – spec. pedagogė

2014 – 2015

Auklėtoja  Gintarė Ivaškevičiūtė-Dirdė

10 klasė

 1. Baldyška Vygantas
 2. Gžigužauskas Lukas
 3. Gudaitytė Goda
 4. Mušinskas Saidas
 5. Siutilaitė Aistė