Nuo 2019 metų rugsėjo mokykla įsijungė į didelį rajono ugdymo įstaigų jungtinį „Erasmus+“  projektą  „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“.

Tarptautinio projekto metu vykdysime dviejų tipų mobilumo veiklas: darbo stebėjimo ir mokymo/dėstymo vizitus Vengrijoje ir Turkijoje. Jų metu susipažinsime su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvausime bendrose europinėse veiklose, įgysime kompetencijų, prisidėsiančių prie sėkmingo mokymo(si) proceso organizavimo mūsų mokykloje, gebėjimo tinkamai parinkti ir taikyti inovatyvius bei efektyvius ugdymo metodus, kurie padės atsiskleisti ugdytinių iniciatyvumui bei kūrybiškumui.

 

DARBO STEBĖJIMO VIZITAS TURKIJOJE

 

Įgyvendinant Erasmus+ programos K1 pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais Kėdainių rajono bendradarbiaujančių ugdymo įstaigų projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“, į darbo stebėjimo vizitą Turkijoje, Konya miesto Secuklu Keskesler Anaokulu organizaciją lapkričio 11-17 dienomis vyko Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Simonavičienė, Sandra Kondrotienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ina Gustienė, Gitana Juodienė ir Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė.

Po darbo stebėjimo vizito Turkijoje 

STRAIPSNIAI:

 

Turkijos patirtis: kaip ugdyti vaikus kūrybiškiau?

 

Tarptautinė patirtis ikimokyklinukų ugdymui

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/turkijos-patirtis-kaip-ugdyti-vaikus-kurybiskiau/26325?fbclid=IwAR014A-NfRMly-ptjDVZj8JX9YBxh2qs11GQ8uzExdt6dZrHoszth-iZ1WA

http://kedainiai.lt/go.php/lit/Placiau/152?fbclid=IwAR3rfuCzZfFm4JEjw2beu_rb_Hwh4CvxZ3o-VHyf2e805dh56XWc_GgpzAM

 

SKLAIDA BENDRUOMĖJE: VEIKLOS SU VAIKAMS IR KOLEGOMS

 

Praktinis užsiėmimas – kūrybinės dirbtuvės Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“ skyriaus Bitučių grupėje.

Tarptautinio projekto patirtis „Ąžuoliuko“ skyriuje

Mokytojų tarybos posėdyje (2020-02-17 R. Karnilavičienė) (PowerPoint)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena Pelėdnagių “Dobiliuko” skyriuje 2020-02-19

Po vizito Turkijoje užsimezgė glaudus bendradarbiavimo ryšys su Kėdainių lopšelių-darželių “Pasaka” bei “Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo mokytojomis. Organizuota metodinė diena, kurioje praktinius užsiėmimus su vaikais vedė ir pranešimus skaitė  darželio “Pasaka” pedagogės Rasa ir Sandra.