VIZIJA

MOKYKLA, Į KURIĄ NORISI SUGRĮŽTI

Labūnavos pagrindinė mokykla –   tai mokykla, į kurią norisi sugrįžti –  unikali, atvira, bendradarbiaujanti, siekianti nuolatinės mokyklos kaip organizacijos bei kiekvieno dirbančio ir besimokančiojo pažangos, kurianti jaukią ir saugią aplinką.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą įvairių poreikių mokiniams ir sudaryti sąlygas kiekvienam augti ir veikti motyvuojančioje ir saugioje aplinkoje.

FILOSOFIJA

„Mokykla nėra pasirengimas gyvenimui, o pats gyvenimas.“ J. Dewey

VERTYBĖS

  • Šeima
  • Pagarba
  • Meilė
  • Atsakomybė
  • Tobulėjimas