MOKYKLOS DAINA
“GIMTINĖ”

Čia baltas smėlio takas,
Ramunės pakely …
Dangus toks mielas, savas –
Laukai žali žali.

Mums visko čia užtenka:
Gerumo, šilumos …
Ištiesk palaimos ranką
Valdove iš dangaus.

Labūnavos gimtosios
Žingeidūs mes vaikai.
Lai saulė mums šypsosis
Ir švies geri veidai.

Tegul skambės varpelis
Mokyklos mūs mielos,
Keliais vingiuotais eisim
Ir grįšim atgalios …

Žodžiai ir muzika mokytojos

J. Černauskienės

 

MOKYKLOS EMBLEMA:

Autorė mokytoja

Audronė Grikevičienė