Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Labūnavoje (Kėdainių raj.), Barupės g. 2, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 191020750. Steigėjas Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Skyriai:

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Beinaičių skyrius (iki 2009 m.).
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyrius.
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos “Ąžuoliuko” skyrius.
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių “Dobiliuko” skyrius.