MOKYTOJAI  2022-2023 m.m.

 

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai klasėse Vadovavimas klasei/grupei El. paštas
 

Labūnavos pagrindinė mokykla

1 2 3 4 5 6
1. Ašmontienė Valda mokytoja metodininkė muzika,   1,2,4; 5-10 kl.  

valda.asmontiene@labunavosmokykla.lt

 

2. Baltrūnas Virginijus mokytojas metodininkas technologijos, 5-10 kl.   virginijus.baltrunas@labunavosmokykla.lt

 

3. Ingrida Dičpetrienė mokytoja matematika, 5-10 kl. ingrida.dicpetriene@labunavosmokykla.lt
4. Dovydavičiūtė Diana mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 3 kl. 3 kl.

diana.dovydaviciute@labunavosmokykla.lt

5. Grikevičienė Audronė vyresnioji mokytoja istorija, 5-10 kl.

pilietiškumo pagrindai, 9-10 kl. technologijos, 5-10 kl.

10 kl.

audrone.grikeviciene@labunavosmokykla.lt

6. Ivaškevičiūtė- Dirdė Gintarė vyresnioji mokytoja anglų kalba, 5-10 kl. 5 kl. gintare.dirde@labunavosmokykla.lt
7. Jėckienė Rasa mokytoja  metodininkė informacinės

technologijos, 5-10 kl.

 

rasa.jeckiene@labunavosmokykla.lt

8. Junčienė Edita vyresnioji mokytoja

 

pradinis ugdymas, 1 kl. 2 kl.

edita.junciene@labunavosmokykla.lt

9. Petkevičienė Jolanta  mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 1 kl. 1 kl. jolanta.petkeviciene@labunavosmokykla.lt
10. Samalius Steponas vyresnysis mokytojas biologija, 7-10 kl.

chemija, 8-10 kl.

steponas.samalius@labunavosmokykla.lt
11. Sakalauskienė Jurgita mokytoja metodininkė šokis, 1-4 kl.

jurgita.sakalauskiene@labunavosmokykla.lt

12. Stanionis Saulius vyresnysis mokytojas

 

fizinis ugdymas, 5-10 kl.  

saulius.stanionis@labunavosmokykla.lt

13. Steiblienė Nijolė vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir

literatūra, 5,6,8,10 kl.

  nijole.steibliene@labunavosmokykla.lt

 

14. Šimanauskienė Renata mokytoja metodininkė anglų kalba, 2,4 kl.   renata.simanauskiene@labunavosmokykla.lt

 

16. Špečkauskienė Žydrė vyresnioji mokytoja dailė, 5-10 kl. 7 kl.

zydre.speckauskiene@labunavosmokykla.lt

17. Urbonavičienė Alma

 

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 4 kl. 4 kl.

alma.urbonaviciene@labunavosmokykla.lt

 

18. Valonienė Alma vyresnioji mokytoja fizika, 7-10 kl. alma.valoniene@labunavosmokykla.lt

 

19. Varkalaitė Sandra vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir

literatūra, 7,9 kl.

žmogaus sauga, 5,7,10 kl.

9 kl.

sandra.varkalaite@labunavosmokykla.lt

20. Vėlienė Vaida vyresnioji mokytoja tikyba, 4-10 kl.

etika, 5,6,8,10 kl.

8 kl.

vaida.veliene@labunavosmokykla.lt

21. Vilkelienė  Alicija vyresnioji mokytoja gamta ir žmogus, 5-6 kl.

geografija, 6-10 kl.

verslumo pagrindai, 9 kl.

  6 kl.

alicija.vilkeliene@labunavosmokykla.lt

22. Zubko Ina vyresnioji mokytoja rusų kalba, 6-10 kl.  

ina.zubko@labunavosmokykla.lt

 

„Ąžuoliuko“ skyrius

1.  Činikienė Gražina vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Kiškučių“ gr. grazina.cinikiene@labunavosmokykla.lt

 

2. Kondrotienė Sandra vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Kiškučių“ ,

„Nykštukų“

„Bitučių“ gr.

sandra.kondrotiene@labunavosmokykla.lt
3. Kučiauskienė Rita vyresnioji mokytoja meninis ugdymas

rita.kuciauskiene@labunavosmokykla.lt

4. Šaltienė Rita vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Nykštukų“ gr.

rita.saltiene@labunavosmokykla.lt

5. Varkalienė Audronė

 

vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Bitučių“ gr.

audrone.varkaliene@labunavosmokykla.lt

 

Pelėdnagių “Dobiliuko” skyrius

1 2 3 4 5 6
1. Adomavičienė Gitana mokytoja meninis ugdymas,

muzika, 1-4 kl.

gitana.adomaviciene@labunavosmokykla.lt
2. Bagdonienė Roma vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Boružiukų“ gr.

roma.bagdoniene@labunavosmokykla.lt

3. Čeidienė Nijolė vyresnioji mokytoja tikyba, 4 kl.

nijole.ceidiene@labunavosmokykla.lt

4. Ilevičienė Laima mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 4 kl. 4 kl. laima.ileviciene@labunavosmokykla.lt
5. Jakaitienė Birutė vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Boružiukų“ gr. birutė.jakaitiene@labunavosmokykla.lt
6. Krasilnikienė Dalia Michalina mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Drugelių“ gr.

dalia.krasilnikiene@labunavosmokykla.lt

7. Dirdienė Viktorija vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Katinėlių“ ir „Peliukų“  gr

birutė.nekrošiene@labunavosmokykla.lt

8. Rimošaitienė Aurena vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Drugelių“ gr.

aurena.rimosaitiene@labunavosmokykla.lt

9. Sinickienė Ingrida vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Peliukų“  gr. ingrida.sinickiene@labunavosmokykla.lt
10. Šimanauskienė Renata mokytoja metodininkė anglų kalba, 2,4 kl.  

renata.simanauskiene@labunavosmokykla.lt

11. Urbštonavičė Lina vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Katinėlių“ gr.

lina.urbstonavice@labunavosmokykla.lt

12. Svetlana Kaminskienė vyresnioji mokytoja pradinis ugdymas, 1 kl. 1 kl. jadvyga.vaitekuniene@labunavosmokykla.lt
13. Vilkelienė Virginija vyresnioji mokytoja pradinis ugdymas, 2 kl. 2 kl.

virginija.vilkeliene@labunavosmokykla.lt

 

Nociūnų skyrius

1.

Jonikienė Ramunė

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Lašiukų“ gr. ramune.jonikiene@labunavosmokykla.lt
2. Strazdauskienė Sandra vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Bitučių“ ir

„Lašiukų“ gr.

sandra.strazdauskiene@labunavosmokykla.lt

3. Urbonas Saulius mokytojas meninis ugdymas

saulius.urbonas@labunavosmokykla.lt