MOKYTOJAI  2021-2022 m.m. 

Eil. Nr.

Mokytojo pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai klasėse

Vadovavimas klasei/grupei

El. paštas

 

Labūnavos pagrindinė mokykla

1

2 3 4 5 6
1. Ašmontienė Valda

 

mokytoja metodininkė muzika,   1,3;5-10 kl.  

valda.asmontiene@labunavosmokykla.lt

 

2.

Baltrūnas Virginijus

 

mokytojas metodininkas technologijos, 5-10 kl.   virginijus.baltrunas@labunavosmokykla.lt

 

3. Dovydavičiūtė Diana

 

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 2 kl. 2 kl.

diana.dovydaviciute@labunavosmokykla.lt

 

4.

Grikevičienė Audronė

 

vyresnioji mokytoja istorija, 5-10 kl.

pilietiškumo pagrindai, 9-10 kl. technologijos, 5-10 kl.

9 kl. audrone.grikeviciene@labunavosmokykla.lt

 

5. Ivaškevičiūtė- Dirdė Gintarė vyresnioji mokytoja anglų kalba, 5-10 kl. 10 kl.

gintare.dirde@labunavosmokykla.lt

 

6.

Jėckienė Rasa

 

mokytoja  metodininkė informacinės

technologijos, 5-10 kl.

  rasa.jeckiene@labunavosmokykla.lt

 

7.

Junčienė Edita

 

vyresnioji mokytoja

 

pradinis ugdymas, 1 kl. 1 kl.

edita.junciene@labunavosmokykla.lt

8. Feiferienė Rusnė

 

vyresnioji mokytoja biologija, 7-10 kl.

gamta ir žmogus, 5-6 kl.

 

rusne.feiferiene@labunavosmokykla.lt

 

9.

Samalius Steponas

 

vyresnysis mokytojas

 

chemija, 8-10 kl. steponas.samalius@labunavosmokykla.lt

 

10. Sakalauskienė Jurgita

 

mokytoja metodininkė šokis, 1-4 kl.

jurgita.sakalauskiene@labunavosmokykla.lt

 

11.

Stanionis Saulius

 

vyresnysis mokytojas

 

fizinis ugdymas, 5-10 kl.   saulius.stanionis@labunavosmokykla.lt

 

12. Steiblienė Nijolė

 

vyresnioji mokytoja lietuvių kalba ir

literatūra, 5,7,9,10 kl.

 

nijole.steibliene@labunavosmokykla.lt

 

13. Šimanauskienė Renata mokytoja metodininkė anglų kalba, 3,4 kl.  

renata.simanauskiene@labunavosmokykla.lt

 

14.

Špečkauskienė Žydrė vyresnioji mokytoja dailė, 5-10 kl.

 

  zydre.speckauskiene@labunavosmokykla.lt

 

15. Tenikaitytė Monika

 

mokytoja matematika, 5-10 kl. 6 kl.

monika.tenikaityte@labunavosmokykla.lt

 

16. Urbonavičienė Alma

 

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 3 kl. 3 kl.

alma.urbonaviciene@labunavosmokykla.lt

17.

Valonienė Alma

 

vyresnioji mokytoja fizika, 7-10 kl. alma.valoniene@labunavosmokykla.lt

 

18. Vaitiekūnienė Jurgita

 

 mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 4 kl. 4 kl.

jurgita.vaitiekuniene@labunavosmokykla.lt

19.

Varkalaitė Sandra

 

vyresnioji mokytoja

 

lietuvių kalba ir

literatūra, 6,8 kl.

žmogaus sauga, 5,7,10 kl.

8 kl. sandra.varkalaite@labunavosmokykla.lt

 

20. Vėlienė Vaida

 

vyresnioji mokytoja tikyba, 4-10 kl.

etika, 5,6,8,10 kl.

7 kl.

vaida.veliene@labunavosmokykla.lt

21. Vilkelienė  Alicija

 

vyresnioji mokytoja geografija, 6-10 kl.

verslumo pagrindai, 9 kl.

  5 kl.

alicija.vilkeliene@labunavosmokykla.lt

22. Zubko Ina

 

vyresnioji mokytoja rusų kalba, 6-10 kl.  

ina.zubko@gmail.com@labunavosmokykla.lt

 

 

„Ąžuoliuko“ skyrius

1.

 Činikienė Gražina

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Kiškučių“ gr.

grazina.cinikiene@labunavosmokykla.lt

2.

Kondrotienė Sandra

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Kiškučių“ ir

„Nykštukų“ gr.

sandra.kondrotiene@labunavosmokykla.lt

 

3. Kučiauskienė Rita

 

vyresnioji mokytoja meninis ugdymas

rita.kuciauskiene@labunavosmokykla.lt

4. Šaltienė Rita

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Nykštukų“ gr.

rita.saltiene@labunavosmokykla.lt

5. Varkalienė Audronė

 

vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Bitučių“ gr.

audrone.varkaliene@labunavosmokykla.lt

Pelėdnagių “Dobiliuko” skyrius

1

2 3 4 5 6

1.

Adomavičienė Gitana mokytoja meninis ugdymas,

muzika, 1-4 kl.

gitana.adomaviciene@labunavosmokykla.lt

 

2.

Bagdonienė Roma

 

vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Katinėlių“ gr. roma.bagdoniene@labunavosmokykla.lt

 

3. Čeidienė Nijolė

 

vyresnioji mokytoja tikyba, 4 kl.  

nijole.ceidiene@labunavosmokykla.lt

4.

Ilevičienė Laima

 

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas, 3 kl. 3 kl.

laima.ileviciene@labunavosmokykla.lt

 

5. Jakaitienė Birutė

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Drugelių“ gr.

birutė.jakaitiene@labunavosmokykla.lt

 

6.

Krasilnikienė Dalia Michalina mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Peliukų“ gr. dalia.krasilnikiene@labunavosmokykla.lt

 

7.

Nekrošienė Birutė

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Drugelių“ gr. birutė.nekrošiene@labunavosmokykla.lt

 

8. Rimošaitienė Aurena

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Boružiukų“ ir

„Katinėlių“ gr.

aurena.rimosaitiene@labunavosmokykla.lt

9. Sinickienė Ingrida

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Boružiukų“ gr.

ingrida.sinickiene@labunavosmokykla.lt

 

10.

Šimanauskienė Renata mokytoja metodininkė anglų kalba, 2,3,4 kl.  

renata.simanauskiene@labunavosmokykla.lt

 

11. Urbštonavičė Lina

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Peliukų“ gr.

lina.urbstonavice@labunavosmokykla.lt

 

12. Vaitekūnienė Jadvyga

 

vyresnioji mokytoja pradinis ugdymas 2,4 kl.

jadvyga.vaitekuniene@labunavosmokykla.lt

13. Vilkelienė Virginija

 

vyresnioji mokytoja pradinis ugdymas 1 kl.

virginija.vilkeliene@labunavosmokykla.lt

 

Nociūnų skyrius

1.

Jonikienė Ramunė

 

vyresnioji mokytoja ikimokyklinis ugdymas „Lašiukų“ gr.

ramune.jonikiene@labunavosmokykla.lt

2.

Strazdauskienė Sandra vyresnioji mokytoja priešmokyklinis ugdymas „Bitučių“ gr. sandra.strazdauskiene@labunavosmokykla.lt

 

3. Urbonas Saulius

 

mokytojas meninis ugdymas

saulius.urbonas@labunavosmokykla.lt