Mokinių pasiekimų patikrinimą ir vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

 

NMPP ataskaitos

2024 m.:

8 kl. NMPP mokyklos ataskaita

4 kl. NMPP mokyklos atsakaita

2023 m.:

8 kl. NMPP mokyklos ataskaita

4-kl.-NMPP-mokyklos-atsakaita

2022 m.:

4 klasė NMPP mokyklos ataskaita

6 klasė NMPP mokyklos ataskaita

8 klasė NMPP mokyklos ataskaita

2021 m.:

4 kl. NMPP ataskaita svetainei

8 kl. NMPP ataskaita svetainei

2019 m.:

Labunavos_pm__NMPP_ataskaita_2019

2 kl. mokyklos profilis 2019

4 kl. mokyklos profilis 2019

6 kl_mokyklos_profilis 2019

8 kl. mokyklos_profilis_ 2019

2018 m.:

Labunavos_pm_NMPP_ataskaita_2018

2017 m.:

Labunavos_pm_NMPP_ataskaita__2017