Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimo mokykloje veiklos planas

Darbo grupė_UTA  UTA darbo grupės keitimas

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

  • Dėl globalizacijos ir greitai kintančių technologijų spartėja ir visą pasaulį apėmę socialiniai, ekonominiai bei aplinkosaugos iššūkiai.
  • tam, kad žmonės sugebėtų valdyti pokyčius, jie privalo turėti tinkamas kompetencijas, kurias įgyti įmanoma tik užtikrinus kokybišką ir tinkamai suplanuotą švietimą.
  • Dėl pasikeitusių technologijų ir kintančių aplinkos poreikių atsiras naujų ūkio šakų, taigi, ir nauji gebėjimai, kuriuos ateityje privalės turėti mokyklų absolventai, bus kitokie.
  • Siekiant, kad mokiniai būtų parengti gyventi iššūkių ir galimybių kupiname pasaulyje, būtina patobulinti ugdymo turinį ir jo struktūrą.

 

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai

Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true