Savaitė – Be patyčių

Minint kasmetinę „Savaitę be patyčių“, kovo 23 d. Labūnavos pagrindinės mokyklos 5-8 klasių bendros nuotolinės klasės valandėlės metu, socialinis pedagogas kartu su mokyklos visuomenės sveikatos specialiste, kalbėjo apie mokinių patiriamas patyčias, jų įtaką vaikų psichologinei ir socialinei gerovei. Naudodami vaizdinę medžiagą su mokiniais aptarė kelias situacijas, su kuriomis susiduriama kiekvieną dieną. Socialinis pedagogas Rimvydas Kazakevičius

Kultūrinė- pažintinė diena su „Drambliu“

Šį penktadienį Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”. Olimpiados tikslas skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Kiekviena klasė pasirinko ir atliko po tris patinkančias užduotis, kurias sumaniai pateikė savo klasės kūrybiniame darbe ir pristatė…