MŪSŲ LAISVĖS DIENA

,,Kovo 11-oji – mūsų laisvės diena“ – šiuo renginiu Labūnavos pagrindinės mokyklos bendruomenė paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 30-etį. Tai laisvės, šviesos ir ateities Lietuvai bei mums visiems diena. Drauge sugiedojus ,,Tautišką giesmę“ dokumentinė medžiaga priminė tos ilgai lauktos dienos žinią. Ruošiantis šiai šventei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sandra Varkalaitė mokykloje ir rajone organizavo poezijos konkursą…