INFORMACIJA DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AD-1-1485 ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, ugdymo įstaigose nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 13 d.  įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, stabdoma švietimo veikla ir ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas oganizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Mokyklos skyriuose, tik ypatingais atvejais, kai abu ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko  tėveliai privalo dirbti kontakte dėl ekstremalios situacijos, dėl darbo specifikos negali dirbti nuotoliniu būdu ir neturi kitų galimybių apsaugoti savo vaiko, esant COVID-19 ligos išplėtimo pavojui, įstaigoje galėtų būti vykdoma priežiūra. Pildomas prašymas dėl vaiko priežiūros. Informaciją teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Esant vaikams nuotoliniame ugdyme, tėvams bus išduodami nedarbingumo pažymėjimai.

 

Dėl 1-4 kl. mokinių nuotolinio ugdymo informaciją teikia pradinio ugdymo mokytojai.

5- 10 klasėse visos pamokos vyks sinchroniniu būdu, vadovautis pamokų tvarkaraščiu.

 

MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU ATMINTINĖ MOKINIAMS: Atidaryti

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS: Atidaryti

 

Švietimo pagalba bus teikiama tik nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistų kontaktai.

 

Mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą bus išduodami maisto daviniai.

 

Mokiniams, kuriems reikalinga pagalba laikinai perduodant nuotolinio mokymosi laikotarpiui planšetinį kompiuterį, kreipiasi į klasės auklėtoją. Planšetiniai kompiuteriai bus perduodami tik pasirašius sutartį ir Skaitmeninės ir (ar) kompiuterinės įrangos perdavimo ir priėmimo aktą, kur numatyta besinaudojančių mokinių atstovų (tėvų, globėjų) atsakomybė, kad perimta įranga bus tinkamai naudojama.

Saugokimės, saugokime vieni kitus ir būkime sveiki