Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

 

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros 1–4  klasės 2023 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros 5–10 klasės 2023 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.