Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros 1–4  klasės 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros 5–10 klasės 2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d.