INFORMACIJA dėl numatomo ugdymo organizavimo 5 -10 klasių mokiniams

Nuo lapkričio 30 d. 5-10 kl. mokiniai bus ugdomi mišriuoju būdu.

5, 6, 7 klasių mokiniai

nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. ugdomi įprastu kontaktiniu būdu mokykloje

nuo gruodžio 7 iki gruodžio 11 d. ugdomi nuotoliniu būdu

nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 18 d. ugdomi įprastu kontaktiniu būdu mokykloje

8, 9, 10 klasių mokiniai

nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. ugdomi nuotoliniu būdu.

nuo gruodžio 7 iki gruodžio 11 d. ugdomi įprastu kontaktiniu būdu mokykloje

nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 18 d. ugdomi nuotoliniu būdu

Visi mokiniai nuolat privalo dėvėti kaukes (kaukes privaloma dėvėti ir pamokų metu). Vaikų apsaugos priemonėmis rūpinasi tėvai (globėjai, rūpintojai).

Apie mokinių pavežėjimą mokykliniu autobusu nuo 2020 m. lapkričio 30 d. informuos socialinis pedagogas.

Ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-lapkricio-4-d

 

Laikykimės saugumo reikalavimų ir likime sveiki!

Mokyklos administracija