Mieli tėveliai, įstaigos darbuotojai, visi  mūsų mokyklos rėmėjai,

Labūnavos pagrindinės mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už visokeriopą paramą mokyklai. Esame labai dėkingi, kad Jūs ir Jūsų artimieji bei pažįstami atsiliepėte į mūsų prašymą ir skyrėte mokyklai savo darbo užmokesčio  pajamų mokesčio dalį ar kitaip parėmėte mokyklą.

Jūsų skirta parama pagelbėjo gerinant Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygas, sudarė didesnes galimybes įstaigos interjero atnaujinimui, ugdymo proceso modernizavimui, mokinių poilsio zonų įrengimui,  bendruomenės narių skatinimui, mokyklos  veiklos vystymui.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą,  supratimą ir paramą.

Paskirdami ugdymo įstaigai Jūs investuojate į vaikų ateitį!

 

Pagarbiai,

Rita Karnilavičienė

Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė