PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. V1-118

PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V1-20

 

PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 02 d.
įsakymu Nr. V1-20