PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 04 d.
įsakymu Nr. V1-116

 

PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 04 d.
įsakymu Nr. V1-116