Nuo 2019 metų rugsėjo mokykla įsijungė į didelį rajono ugdymo įstaigų jungtinį „Erasmus+“  projektą  „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“.

Tarptautinio projekto metu vykdysime dviejų tipų mobilumo veiklas: darbo stebėjimo ir mokymo/dėstymo vizitus Vengrijoje ir Turkijoje. Jų metu susipažinsime su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvausime bendrose europinėse veiklose, įgysime kompetencijų, prisidėsiančių prie sėkmingo mokymo(si) proceso organizavimo mūsų mokykloje, gebėjimo tinkamai parinkti ir taikyti inovatyvius bei efektyvius ugdymo metodus, kurie padės atsiskleisti ugdytinių iniciatyvumui bei kūrybiškumui.