Labūnavos pagrindinė mokykla nuo 2020 m. kovo 30 d. ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą vykdo nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas(is) mūsų įstaigoje vyksta vadovaujantis Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašu.

MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU ATMINTINĖ MOKINIAMS: Atidaryti.

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS: Atidaryti

Pagrindinė nuotolinio mokymo aplinka yra elektroninis dienynas TAMO: teikti informaciją apie pamokas, namų darbus, vertinimą, švietimo pagalbą, lankomumą, pastabas.

Skaitmeninės platformos – EMA, EDUKA: užduotys, namų darbai.

Vaizdo pamokos aplinka – Zoom: pamokos transliavimo įrankis.

Ryšio priemonė, pokalbių, žinučių aplinka – elektronins paštas (gmail), Messenger, Facebook klasių grupės: susirašinėjimui, pokalbiams.

Mokymas vyksta pagal anksčiau patvirtintą pamokų tvarkaraštį, pamokas pradedame 8.30 val. (tvarkaraštį galima rasti mokyklos svetainėje, el.dienyne Tamo).

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai savaitės planavimą bei refleksiją vykdo elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“ ir kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje tėvams paskelbia temas bei užduotis. Pasirinktinai vaikams jas atlikus, rezultatą tėveliai sukelia mokytojų nurodytose paskyrose.

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje veikia budinčioji vaikų priežiuros grupė.

Švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu:

Socialinis pedagogas Rimvydas Kazakevičius konsultuoja rimvydaitis78@gmail.com, tel. 8 670 15085

pirmadienį – trečiadienį 7.30 – 16.00 val., ketvirtadienį – penktadienį 7.30 – 15.30 val.

Psichologė Agnė Čivinskaitė konsultuoja agnecivinskaite@gmail.com  tel.+37063735037

pirmadienį ir ketvirtadienį 9.00 – 14.000 val.

Psichologo asistentas Simas Balčiūnas konsultuoja  simas.simonas.balciunas@gmail.com tel.+37063088285

antradienį ir trečiadienį 9.00 – 14.00 val.

Specialioji pedagogė-logopedė Ramutė Saltonienė konsultuoja ramutesaltoniene@yahoo.com tel.8 620 21861

pirmadienį – penktadienį 8.30 – 14.00 val.

Mokytojų padėjėjai teikia pagalbą individualiai susisiekdami su mokytojais ir tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokyklos bibliotekoje skaitytojai nebus aptarnaujami. Knygas kviečiame skaityti virtualioje erdvėje: skaitmeninės knygos: https://vyturys.lt/kodas/corona, garso knygos: http://bit.ly/vyturioknygos .

Visais rūpimais klausimais kreipkitės: tel. +370 687 96837 arba  rašykite el. paštu: labunavosmokykla@gmail.com

Kilus klausimams:

  • dėl bendrojo ugdymo galite kreiptis į pavaduotoją ugdymui Vilmą Matonienę (el. paštas vilmatoniene73@gmail.com, tel. +370 656 55957);
  • dėl ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo  – į grupių mokytojas, skyriaus vedėją Aušrą Kaciucevičienę (el.p. m.d.dobiliukas@gmail.com , tel. +370 61260871);
  • dėl Tamo prisijungimų – į informacinių technologijų mokytoją Rasą Jėckienę (el paštas: rasajeckiene@gmail.com,  tel. +370 618 73185)
  • Dėl techninės pagalbos mokytojai, mokiniai ir tėveliai galite kreiptis į informacinių technologijų specialistą Giedrių Gervelį (tel. +370 64202786, el. p. giedriusgervelis@gmail.com)

Informaciją, aktualią mūsų mokyklai,  apie nuotolinį ugdymą rasite mokyklos tinklalapyje: http://www.labunavosmokykla.lt/nuotolinis/

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą ŠMM svetainėje https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

Būkime supratingi, konsultuokime vieni kitus, bendradarbiaukime. Tikimės nuolatinio bendravimo ir mums visiems kartu pavyks įveikti nuotolinio ugdymo(si) iššūkius.