Direktorė: Rita Karnilavičienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Vilma Matonienė

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus vedėja: Aušra Kaciucevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams: Donatas Galinis