PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019-09-02 įsak.Nr.VI-118

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KL.

Pamokų Laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.30 – 11.15
4.11.25 – 12.10
5.12.30 – 13.15
6.13.25 – 14.10
7.14.20 – 15.05