PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019-01-28 įsak Nr.VI-14

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KL.

Pamokų Laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4.11.15 – 12.00
5.12.30 – 13.15
6.13.25 – 14.10
7.14.20 – 15.05