PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020-09-04 įsak.nr.VI-116

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KL.

*Tvarkaraštyje nurodytos valandos su klase. Valandėlės vyksta kiekvieną savaitę.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Matonienė

Pamokų Laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4.11.15 – 12.00
5.12.30 – 13.15
6.13.25 – 14.10
7.14.20 – 15.05