PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020-01-28 įsk.Nr.VI-20

LABŪNAVOS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1-4 KL.

Pamokų Laikas

1 klasė
1. 8.30 – 9.05
2. 9.25 – 10.00
3. 10.20 – 10.55
4. 11.35 – 12.10
5. 12.30 – 13.05

 

 

2, 3, 4 klasės
1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10

PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020-01-28 įsk.Nr.VI-20

PELĖDNAGIŲ „DOBILIUKO“ SKYRIAUS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1-4 KL.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Matonienė

Pamokų Laikas

1 klasė
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.25 – 11.20
5. 12.20 – 12.35
6. 12.55 – 13.30

 

 

2, 3, 4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40